Priser på behandlinger for barnløshed

Prisliste pr. 01-01-2019

Alle priser er i danske kroner og er ekskl. medicin.
Vi tager forbehold for fejl og ikke opdaterede ændringer.

Behandling
IVF-behandling
(inkluderer alle konsultationer, graviditetstest og ultralydsundersøgelse i 7. graviditetsuge)
DKK 22.000,-
For efterfølgende IVF cykli
Hvis behandlingen starter inden 3 måneder fra sidste behandling, hvis ikke gravid i den forudgående cyklus
DKK 18.000,-
Pakke på 3 IVF behandlinger uanset alder
DKK 44.000,-
Mild Stimulationsbehandling med IVF
DKK 18.000,-
Simple IVF
DKK 10.000,-
Pakke på 3 Mild Stimulationsbehandlinger uanset alder
DKK 38.500,-
Pakke på 3 oocyt frys-behandlinger, incl. nedfrys
DKK 46.000,-
Blodprøver for HIV, Hepatitis B og C
DKK 2.100,-
Afbrudt IVF-behandling
(dvs. afbrudt behandling inden ægudtagning)
DKK 5.500,-

Tillægsydelser i forbindelse med IVF
Mikroinsemination (ICSI)
DKK 3.500,-
Aspiration af sædceller fra testiklen (TESA)
DKK 4.000,-
Assisted Laser Hatching
DKK 2.500,-
Anvendelse af selvkøbt donorsæd ved IVF
DKK 1.500,-
Anvendelse af anonym donorsæd fra klinikken ved IVF
DKK 2.400,-
Anvendelse af åben donorsæd fra klinikken ved IVF
DKK 3.600,-
Nedfrysning og opbevaring af sæd pr. år
DKK 1.000,-
Nedfrysning af befrugtede æg og ubefrugtede æg
DKK 4.000,-
Oplægning af optøede, befrugtede æg
DKK 4.500,-
Optøning af ubefrugtede æg og oplægning inkl. ICSI
DKK 10.300,-
Overførsel/modtagelse af gameter til/fra anden klinik
DKK 7.000,-
Endometrial Receptivity Analysis (ERA test)
DKK 8.000,-
Behandling med Co-culture
DKK 7.000,-
Behandling med Priming
DKK 2.500,-

Ægdonation
Behandling med donoræg fra vores klinik (ægdonation)
Æggene befrugtes med egen sæd, dyrkes til blastocyster, nedfryses og oplægges i forbehandlet cyklus. Prisen inkluderer 1 ægoplægning. Efterfølgende ægoplægninger, se priser.
DKK 42.000,-
Ægdonation med kendt donor
Prisen inkluderer 1 ægoplægning. Efterfølgende ægoplægninger, se priser.
DKK 42.000,-
Ægdonation med donoræg fra udlandet
Prisen inkluderer 1 ægoplægning. Efterfølgende ægoplægninger, se priser.
DKK 42.000,-

Inseminationsbehandling med henvisning fra egen læge på begge ved IUIH og IUID (inkl. skanninger)
Insemination med partners sæd (IUIH) pr. gang
DKK 0,-
Insemination med anonym donorsæd fra klinikken (IUID) pr. gang
DKK 2.400,-
Insemination med åben donorsæd fra klinikken (IUID) pr. gang
DKK 3.600,-
Insemination med brug af selvkøbt donorsæd (IUID) pr. gang
DKK 1.500,-
Inseminationsbehandling uden henvisning fra egen læge, eller udenlandske patienter.
Insemination med partners sæd (IUIH) pr. gang
DKK 4.000,-
Insemination med anonym donorsæd fra klinikken (IUID) pr. gang
DKK 5.500,-
Insemination med åben donorsæd fra klinikken (IUID) pr. gang
DKK 6.500,-
Insemination med brug af selvkøbt donorsæd
DKK 3.500,-
Undersøgelse for barnløshed uden henvisning. Med henvisning gratis
Vandskanning (HSU)
DKK 2.400,-
Sædanalyse
DKK 1.200,-
Hormonanalyse - pr. stk.
DKK 200,-
Anti Müllerisk Hormon AMH
DKK 1.000,-
Mandeklinik
Konsultation med henvisning
DKK 0,-
Konsultation uden henvisning
DKK 1.200,-
Akupunktur
Konsultation og behandling
DKK 600,-
Efterfølgende behandlinger pr. gang
DKK 500,-
Klippekort på 5 behandlinger
DKK 2.000,-
Prænatal diagnostik
Non-Invasiv Prænatal Test i 10. graviditetsuge (NIPT)
DKK 4.500,-
Graviditetsskanning 1. trimester
DKK 1.200,-
Graviditetsskanning 1. trimester med henvisning
DKK 0,-
Fedmeklinikken
Fedmebehandling medicinsk
DKK 13.000,-Vi har hjulpet 11.045 børn til verden
siden 1983

Vi har åbent 365 dage om året

Vi har nødtelefon 24 timer i døgnet