Frysning af ubefrugtede æg

Efter indførslen af den såkaldt vitrifikations metode til frysning af ubefrugtede æg, får man i dag lige så gode resultater ved anvendelse af nedfrosne ubefrugtede æg ved almindelig friske æg efter fertilitets behandling. Dette betyder vi nu kan hjælpe meget mere effektivt følgende patient grupper:

Selve behandlingen foregår på denne måde, at æggene straks efter udtagningen nedfryses og kan så opbevares i op til 5 år ligesom befrugtede æg.

Ved selve den efterfølgende behandling optøs æggene og på grund af denspecielle fryseteknik skal alle æggene have lavet mikroinsemination (ICSI) for at blive befrugtet.

I dag er der født mange børn efter denne metode og den er lige så effektiv som almindelig IVF og lige så sikker for barn og moder.

Hvordan foregår det, hvis jeg gerne vil have nedfrosset mineubefrugtede æg?

Forundersøgelser:

Først foretages en forundersøgelse af kvinden, der ønsker æggene nedfrosset. Dette foregår for at sikre, at hun har en chance for at producerer op til 10 æg i en behandling.

Man laver en ultralyd undersøgelse for at se på hvor mange ”antralefollikler” der er. Dette er et mål for fertiliteten. Ligeledes tager man blodprøver for FSH (Det follikel stimulerende hormon) og LH (Lutineserende hormon) samt AMH (Anti Mülleriske Hormon). Kvinden skal ligesom alle andre, der går ind i fertilitets behandling også have taget HIV test, Hepatitis B og C test samt TSH test i en blodprøve.

På baggrund af denne undersøgelse kan vi finde ud af om det kan betale sig for den enkelte kvinde at gennemgå en æg frysning med henblik på senere optøning og befrugtning.

Behandlingen

Selve behandlingen er som et almindeligt reagensglasforsøg.Vi anvender næste altid den korte protokol.

Man ringer ind på 1. menstruations dag og kommer ind på 2-3 dagen for at få foretaget en skanning og få ordineret medicin. Herefter stikker kvinden sig selv med det stimulerende hormon (FSH) i 6 dage. Så kommer huntilbage med henblik på en ny skanning og justering af medicinen. Samtidigt med at fortsætte med FSH skal hun også tage Orgalutran, et stof som hæmmer en for tidligt ægløsning. Når æggeblærerne i æggestokkene er store nok (omkring 17 mm i diameter) gives en GnRH analog, som forårsager den sidste ægmodning. 36 timer efter denne GnRH analog er givet udtages æggene og efter 3 timer fryses de ned.

Kvinden skal ikke have yderligere behandling og kan gå hjemefter en time fra æg udtagningen.

Lovgivningen.

Lovgivningen i Danmark giver lov til at æggene opbevares i 5 år. Herefter skal de være brugt, ellers destrueres æggene. I andre lande kan de ligge i længere tid.

Oplægning af æggene senere.

Når kvinden ønsker æggene befrugtet og lagt tilbage i hendes livmoder, skal hun ringe 1 måned inden. Her skal hun så gennemgå en hormonstimulation med østradiol piller og progesteron, så livmoderen indenfor 12 dage modnes til at modtage æggene.

Det er også vigtigt at hun inden dette har besluttet hvilken type sæd, der skal anvendes til befrugtning af æggene. I princippet er der 3 typer sæd:

  1. Anonym sæd
  2. Åben sæddoner, som kvinden selv bestiller fra ensædbank
  3. At hun vil anvende sæd fra den mand hun lever sammen med og som skal være far til barnet. I dette tilfælde skal manden testesfor Hepatitis B og C samt HIV inden hans sæd kan anvendes.


En 2 celle efter vitrifikation.

Bivirkninger og risici.

For kvinden:

Enhver kvinde, som gennemgår en stimulation af æggestokkene og en æg udtagning har en risiko for følgende:

  1. Overstimulation, hvor æggestokkene udvikler for mange æg og der kan komme væske i bughulen.
  2. Blødning eller infektion som en følge af punkturen gennem vaginal slimhinde ind i æggestokkene.

Der er også en risiko for at æggene ikke kan tåle frysningen og optøningen, og går til grunde efter befrugtningen.

Samlet skønnes risikoen for overstimulation af alvorlig karakter at ske i 0,5 % af alle behandlinger og blødning og infektion i 0,01%.

Der er også alle de risici som er tilknyttet en graviditet, når kvinden bliver gravid, ligesom risikoen for flerfoldsgraviditet, hvis der læges mere end et æg tilbage.

Resultater.

Hvis æggene udtages fra en fertil kvinde (med alle blodprøveri orden) og hun er under 37 år gammel er der en chance for et barn per æg udtagetpå 8-10%, eller en samlet chance for mindst et barn ved 10 æg udtaget på 70%.

Hvordan har børnene det?

Med de resultater der allerede forligger, er der ingen øget risiko i forhold til børnene sammenholdt med almindeligt  IVF behandling.