Mild IVF

Mild IVF: Minimal stimulation ved IVF behandling

Vi tilbyder nu som rutine behandling ikke alene almindeligt IVF men også mild stimulations IVF også kaldet Japaner modellen. Denne metode er ny og sænker omkostningerne ved IVF behandlingen betydeligt.

Vi har på Copenhagen Fertility Center arbejdet med denne metode igennem nogle år sammen med udenlandske forskere og kan nu i dag konstatere, at denne metode er lige så effektiv som almindelig IVF med mange hormoner.

Aktuelle studier fra Michigan State og Standford Universitet, Epidemiologiske afdeling viser at høje doser follikel stimulerende hormon ikke giver bedre resultater. Et højt antal æg ved almindelig IVF behandling giver ikke bedre resultater, tværtimod (ref 1).

Mild IVF anvender meget små mængder hormoner og det meste af medicinen tager patienten peroralt, d.v.s. kun få injektioner i en hel behandling. Dette medfører en mere naturlig stimulation og som sagt mindre antal æg, men af bedre kvalitet. Ligeledes undgår man i stor udstrækning også de svære bivirkninger ved almindelig IVF, nemlig overstimulation og smertefulde ægudtagninger.

Gennem vores forskning på Copenhagen Fertility Center (ref 2) er behandlingen nu optimeret til også at fungere hos kvinder over 35-40 års alderen. Selv kvinder med ”low response” eller lavt AMH har gode resultater med Mild IVF.

Mild IVF er designet til at rekruttere få modne æg af god kvalitet, hvorfor man undgår ovariel hyperstimulation og reducerer antallet af injektioner betydeligt. Mild IVF øger kvaliteten af æggene betydeligt selv hos ældre kvinder og kvinder med dårlig ægkvalitet ved almindelig IVF.

Mild IVF er derfor et godt alternativ til almindelig IVF, betydeligt mere simpelt og meget billigere.

Sådan foregår behandlingen:

På dag 3 i menstruationscyklus bliver du skannet og er livmoderslimhinden i orden og man ikke finder cyster på æggestokkene starter du med 2 tabletter Tamoxifen eller Clomifen dagligt. Denne behandling fortsætter indtil den ægløsende sprøjte og stopper ikke før. Hver 2. dag får du ligeledes på 3, 5 og 7 dagen i stimulationen også FSH 150 IU som injektion. Efter 9 dages stimulation kommer du til en skanning og her fastlægges ægudtagningen. Her får du en injektion med Ovitrelle og 34 timer senere tages æggene ud.

Ægudtagningen

Copenhagen Fertility Center har i samarbejde med specialister i lokalbedøvelse udviklet en ny og meget skånsom ægudtagnings teknik til Mild IVF. Da der ikke er mange follikler, er det muligt med en meget tyndere nål og med en speciel bedøvelse at suge æggene ud fra æggestokkene med færre eller ofte ingen smerter. Der er således sjældent behov for at ligge ned efter ægudtagningen, og patienterne kan gå på arbejde med det samme uden at have en sygedag.

Alt efter hvilken behandling man har fastlagt lægges æggene op som 4 celler på dag 2, som blastocyster på dag 5 efter ægudtagningen. Blastocyster kan også fryses fra flere behandlinger og så lægges op ved en senere lejlighed.

Denne behandling kræver således ikke dyr nedregulerings medicin som ofte kan give bivirkninger, ligesom den stimulerende medicin er reduceret og derfor sparer man mange penge.

En af bivirkningerne ved IVF behandling er ofte at livmoderslimhinden ikke når at udvikle sig ordentligt. Ved mange forsøg uden resultater tilbyder vi derfor Mild IVF, hvor blastocysterne lægges i fryseren ved Vitrifikations metoden. Herefter kan de lægges op i en naturlig cyklus med bedre resultater.

Ældre kvinder med lav AMH

For ældre kvinder med dårlig prognose har Mild IVF også en indikation. Ofte har disse kvinder gennemgået flere IVF behandlinger med høje doser hormoner uden at få gode æg ud, eller bare meget få dårlige æg. Netop Mild IVF kan have en bedre påvirkning, da man her anvender meget lave doser og får få men ofte bedre kvalitetsæg ud.

Mindre spild af æg

Mild stimulation løser også et andet stort problem. Mere end 90 % af alle de æg som man udtager ved IVF anvendes aldrig og er derfor til spild. Enten er de dårlige, deler sig ikke, er ikke gode nok til frys eller bliver aldrig brugt. Dette store spild undgår man ved at anvende Mild IVF hvor en betydeligt større del af æggene ender med en graviditet end ved almindelig IVF (ref 3).

Prisen ved Mild stimulation

Der er flere forhold som gør denne behandling billigere. Udover dette er udgifterne til medicinen meget begrænset i forhold til almindelig IVF. Tiden man anvender på klinikken er kortere og bivirkningerne betydeligt mindre. Ligeledes behøver man ikke at tage fri fra arbejde ved skanninger eller ægudtagningen.

Hvorfor tilbyder vi ikke denne behandling til flere patienter?

Mild IVF er ikke nogen let behandling i klinikken. Ved mild IVF kan man ikke udskyde en ægudtagning. Selve arbejdet i laboratorie er ligesom ved almindelig IVF, men mulighederne for at lave total frys og samle blastocyster op er et reelt tilbud til enkelte vanskelige patienter.

Copenhagen Fertility Center har i mange år deltaget i et forsknings og udviklingssamarbejde med andre fertilitetskliniker om netop MILD IVF og er den klinik i Europa, der har foretaget flest MILD IVF behandlinger indtil nu. Du kan læse mere om vores forskning i Ref. 4.


Referencer:

  1. fertstert.org/article/S0015-0282(15)0166…
  2. omicsonline.org/peer-reviewed/low-ovaria…