Blodprøve til tidlig undersøgelse af foster (NIPT)

NON-INVASIVE PRENATAL TESTING

Enkel og sikker blodprøve, der tidligt og præcist estimerer risikoen for kromosomfejl, herunder Downs syndrom og andre trisomier (Det vil sige et ekstra kromosom i alle celler).

Hvem kan få testen?

Praktisk

Hvad undersøges der for

Standard:

Tilvalg

Denne test vurderer ikke risiko for mosaikken, delvise trisomier eller translokationer

Men man kan ikke undersøge for alt – men der er større, men ikke fuld sikkerhed for, at barnet er rask og man kan stadig følge de tilbud, der er til alle gravide i det offentlige system.

Hvad er en trisomi?

Mennesker har 23 par kromosomer, som DNA-strenge og proteiner, der bærer genetiske oplysninger. En trisomi er en kromosomal tilstand, der opstår, når der er tre kopier af et bestemt kromosom i stedet for de forventede to.

Sex kromosom forhold.

Kønskromosomerne X og Y er dem, der gør os enten mand eller kvinde. X-og Y -kromosom forhold forekommer, når der er en manglende, ekstra eller ufuldstændig kopi af et af kønskromosomerne. 

Testen kan med X og Y test vurdere risici for XXX (Triple X), XYY (Jacobs Syndrome), XXY (Klinefelter syndrom) og for monosomi X (Turners syndrom). Der er en betydelig variation i sværhedsgraden af disse forandringer, men de fleste individer har eventuelle påvirkede milde fysiske eller adfærdsmæssige funktioner.

Du kan selv vælge, om du ønsker kønnet at vide.

Dette er ikke en diagnostisk test og hvis der findes en høj risiko for et syndrom, vil du blive henvist til dit fødested til yderligere undersøgelser.

Pris: DKK 4500,-
Svartid: 10 hverdage

Sikkerhed: