Orientering for læger

Fertilitetsdiagnostik og behandling

Dette indlæg er ment som en orientering til læger og interesserede patienter, der henviser patienter til fertilitetsklinikken.

Vejledningen vil hjælpe os med at spare ressourcer og optimere sagsbehandlingen for hvert enkelt par. Der lægges vægt på, at også den henvisende læge kan vejlede og basisudrede parrene inden de kommer på fertilitetsklinikken.


Introduktion

Ufrivillig barnløshed rammer hvert 5. par i den fertile alder og hovedparten vil søge læge m.h.p. dette problem. Det er vigtigt hurtigt at kunne identificere problemet for parret i en af tre dele:

  1. Mandlig
  2. Kvindelig
  3. Kombineret

For nuværende vil ca. 1/3 være mandlig, 1/3 være kvindelig og 1/3 kombinerede årsager til barnløsheden.

70-80% af de par, der søger lægen, vil med optimal visitation og behandling få mindst eet barn inden behandlingen ophører.

Langt den overvejende del af de par, der ikke får succes ved behandlingen er par, der er ældre og/eller har stået i lang tid i behandlingssystemet før effektiv behandling bliver institueret.


Mandlig infertilitet udredning og bekymringer

Mandlig infertilitet kan primært opdeles i obstruktiv (lukkede sædleder) og non-obstruktiv infertilitet. Uden for dette finder man sjældnere retrograd ejakulation, seksuelle dysfunktioner samt medfødte misdannelser.

Obstruktive lidelser kan i nogle tilfælde ,hvis de skyldes tidligere vasektomi forsøges re-anastomoseret før anden terapi.

Non-obstruktive lidelser opdages ofte ved en forringet sædkvalitet - lige fra let nedsat sædantal og morfologi til ingen sædceller i ejakulatet. Patienter med manglende sædstrenge eller under 1 mill. sædceller pr ml i ejakulatet skal yderligere screenes før evt. behandling med egne sædceller.

Genetik og cancer risici ved mandlig infertilitetsbehandling.

Nogle mænd med svært nedsat sædantal har mikrodeletioner på Y kromosomet eller kromosomfejl. Disse mænd kan yderligere have en betydelig risiko for udvikling af testiscancer, sammenlignet med normospermatiske mænd. Dette kan man i dag screene for ved ultralydscanning af testis, hvor forstadierne, carcinoma in situs, kan screenes.

Mænd med cystisk fibrose deletioner kan også have medfødt manglende vas deferens (CAVD), som eneste symptom, hvorimod deres børn kan få sygdommen.

Der er nu, hvor det er muligt at behandle næsten alle mænd med nedsat eller ophævet sædproduktion, store bekymringer for den øgede genetiske risiko disse forældre løber på deres afkomst vegne. Derfor vil mænd, der henvises til fertilitetsklinikken med svært nedsat sædkvalitet gennemgå et specielt undersøgelsesprogram med blandt andet ultralydscanning af testis og kromosomundersøgelser. Dette sker før de indgår i behandlingen.


Kvindelig infertilitetsdiagnostik og behandling

Årsagerne til kvindelig infertilitet kan opdeles i 5 lige store grupper:

  1. Anovulation
  2. Tubar faktor
  3. Endometriose
  4. Uforklarligt barnløshed
  5. En kombination af ovenstående

Den primære udredning består af følgende elementer:

På baggrund af disse prøver kan patienterne hurtigt katalogiseres og henvises.


Konklusion på udredningsprogrammet:

På baggrund af de ovennævnte parametre kan man rådgive parret. Det der er vigtigt er at orientere dem om de forskellige behandlingsformer: Det drejer sig om: let hormonstimulation og intrauterin insemination for tilfælde med uforklaret barnløshed eller anovulation. IVF behandling for par, der har gennemført 3 IUIH forsøg og par med kendt tubar faktor. ICSI behandling for par med svær nedsat sædkvalitet Alle par skal have orientering om andre mulige behandlinger som f.eks. sæddonation, ægdonation (ved forhøjet FSH) og adoption.

De offentlige Fertilitetsklinikkers betingelser for behandling af ufrivillig barnløshed og de private: Det er medicinsk rimeligt at foretage denne behandling. Gælder både offentlige og private klinikker.

De offentlige klinikker accepterer patienter til de er fyldt 40 år. Parret kan kun blive henvist til IVF, hvis de ikke har nogle fælles børn i hjemmet. Dette gælder kun de offentlige. De private klinikker accepterer patienter til de er fyldt 46 år.


Undersøgelser parrene kan få foretaget, før de bliver henvist:

(Obs alle blodprøver skal tages på et vævsautoriseret laboratorium, og skal gentages hvert 2. år)

For kvinden:

For manden:

På baggrund af ovenstående orienteret om forløbet i klinikken

Parret kan eventuelt medbringe svar på disse undersøgelser ved første konsultation.

* Kommer parret med en henvisning fra egen læge kan alle undersøgelser foretages af Fertilitetsklinikken


Patientinformation til download