Välkomna till Copenhagen Fertility Center

i Köpenhamn och Skodsborg norr om Köpenhamn

På Copenhagen Fertility Center erbjuder vi alla typer av fertilitetsbehandling för barnlösa par, singelkvinnor och kvinnor som lever i lesbiska förhållanden. Vi utformar alltid en individuell behandlingsplan med utgångspunkt från era önskemål. I Danmark har vi en liberal fertilitetslagstiftning som gör det möjligt att erbjuda båda anonyma och öppna donatorer, och kvinnan kan enligt dansk lagstiftning behandlas fram till den dag hon fyller 46 år.

Vi är beredda att hjälpa dig/er, och vi utför såväl insemination som IVF/ ICSI och äggdonation utan väntetid.

Vår klinik

Vi har hjälpt 11.045 barn till världen
sedan 1983

Vi har öppet 365 dagar om året

Vår akuttelefon är öppen 24 timmar om dygnet