Vi arbejder for sunde børn i en sund verden

Derfor har vi indført en CSR-politik med fokus på bæredygtighed

Det at sætte børn i verden har en kolossal virkning på både forældre, samfund og det omgivende miljø. Vi føler et stort ansvar overfor denne påvirkning vi indirekte forsager og vi ønsker derfor at de børn vi har været med til at bringe til verden, også får den bedst mulige verden at vokse op i.

Derfor har vi indført en CSR-politik for at mindske de ”skadelige” virkninger vores virksomhed må havde, og samtidig øge de gode ting vi bidrager med. Vi har valgt at tage udgangspunkt i FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling for at fokuserer vores arbejde på emner vi ved er vigtige og for bedrer at kunne inspirer andre.

CFC’s historie

Historien

Copenhagen Fertility Center startede sin nuværende aktivitet i marts 2004 på adressen Lygten 2c, 2400 NV. Klinikken byggede på en forskning- og behandlings aktivitet, der allerede startede i 1981 på Kromosom Laboratoriet på Rigshospitalet. Her startede en lille gruppe læger, Jørgen Glenn Lauritzen, Suzan Lenz og Svend Lindenberg de første forsøg, der senere i 1983 skulle ende med fødslen af det første reagensglasbarn i Danmark.

Forskningsaktiviteten blev meget hurtigt en integreret del af udviklingen inden for den avancerede fertilitetsbehandling i Danmark, i tæt samarbejde med først Københavns Universitet, men også Fertilitetsklinikken Ciconia og forskningsenheden i Symbion. Denne udvikling endte med en samling af alle aktiviteter i det vi i dag kender som Copenhagen Fertility Center og Skodsborg Fertility Clinic.

Vores team har tegnet udviklingen helt fra starten

Grundlæggeren af klinikken var med til at etablere den første danske IVF klinik og var med til at skabe det førstefødte danske IVF barn i 1983. Vi var med til at starte den første danske private IVF klinik og har siden stået for udviklingen af den avancerede fertilitetsbehandling i Danmark på mange fronter. Dette har nu udviklet sig til Danmarks største private IVF klinik under navnet Copenhagen Fertility Center og Skodsborg Fertility Clinic.

Fra 1982 hvor vi startede IVF behandlingerne i Danmark
 I forgrunden ses professor dr. med. Svend Lindenberg og overlæge dr. med. Suzan Lenz

Copenhagen Fertility Center, der i efteråret 2018 fejrede 35 års-dagen for det førstefødte IVF barn i Danmark, har nu ligeledes skabt et samarbejde omkring andre kvindesygdomme, i samarbejde med Lisbeth Elving´s gynækologiske klinik på samme etage på Lygten i København. Ligeledes er PCO-klinikken blevet en integreret del af Copenhagen Fertility Center med flere Specialister inden for PCO. Copenhagen Fertility Center kan tilbyde alle former for behandlinger til kvinder med infertilitet og gynækologiske sygdomme. Vi har overenskomst med sygesikringen.

Copenhagen Fertility Center vil fortsætte det stærke undervisningssamarbejde med internationale samarbejdspartnere og forstærke vores indsats overfor de mange der søger klinikken for undervisning og praktisk træning.

Man kan læse meget mere om denne tid ved at studere Lene Kochs videnseminar fra Københavns Universitet ”Da reagensglasbehandlingen kom til Danmark”.

En anden og meget spændende historisk kilde er (1)The Early Days of IVF outside UK.

Her beskrives blandt andet de nordiske landes indflydelse på denne udvikling i fertilitetsbehandlingen og hvordan vi deltog med videnskabelige studier.

Copenhagen Fertility Center i dag

Copenhagen Fertility Center er i dag en virksomhed, der både forsker og behandler patienter for ufrivillig barnløshed.

Forskningsdelen ved Copenhagen Fertility Center er en aktiv men anderledes aktivitet end den var da vi startede. I de tidlige 1980’ere var det meget praktiske ting, der skulle løses, som hvordan man tager æg ud og hvordan man dyrker dem. Eller hvordan vi finder en metode til at sætte dem tilbage igen. Her arbejdede vi meget tæt med Den Kongelige Veterinære Landbohøjskole, som dengang havde nogle af de fornemmeste forskere inden for IVF.

I dag er vi meget i gang med basal forskning inden for celle biologi og ofte støder vi ind i andre specialer som kemi, molekylær biologi eller cancer forskning, under vores søgen efter bedre behandlingsprincipper for vores patienter. Det er også sådan, at de økonomiske ressourcer, der skal til i dag er meget større. Derfor er det meget mere nødvendigt i dag at deltage i større samarbejdsgrupper, end det var tidligere.

Behandlingsfunktionen er på samme måde blevet ændret igennem tiderne. I dag ved vi meget mere om de forskellige aspekter af fertilitetsbehandlingen og laboratoriefunktionen er mere professionel. Vi ved nu hvilke patienter, der skal behandles med hvilke metoder, og resultaterne er meget bedre end da vi startede. Specielt fokuserer vi i dag på at anvende så skånsomme metoder som muligt for patienterne. Med de meget dygtige laboratorier, der findes i dag, behøver man ikke tage så mange æg ud, som tidligere. Derfor er der nu også en tendens til at anvende mildere stimulation og dermed undgå bivirkningerne ved den medicinske behandling. Et specielt forum for netop at anvende mild stimulation er etableret med hjælp fra flere forskere (2) The society for mild approaches in artificial reproduction

Copenhagen Fertility Center er derfor i dag Danmarks største private fertilitetsklinik.

Vi har hjulpet 11.045 børn til verden
siden 1983

Vi har åbent 365 dage om året

Vi har nødtelefon 24 timer i døgnet