Fertilitetsbehandling for ufrivilligt barnløse par

Til jer som er ufrivilligt barnløse som heteroseksuelt par, har vi her lavet en guide. Vi vil gerne trin for trin fortælle jer om jeres muligheder fra den indledende samtale til undersøgelser og behandling af både manden og kvinden.


Den indledende samtale

Det er vigtigt, at I forstår, at ikke alene kan der være problemer med den ene af jer, men i op til 20% af ufrivilligt barnløse ser vi, at mere end én årsag er med til at skabe problemer for jer. Derfor skal både manden og kvinden undersøges.

Det er vigtigt, at I udover dette, også sætter jer ind i de regler og muligheder, som specielt jeres situation indebærer.

Vi foretrækker en indledende samtale med jer, for at afklare alle de helbredsmæssige og praktiske problemer ved jeres fertilitetsbehandling.

Samtalen kan foregå ved at:

 • I kommer i klinikken og taler med en speciallæge.
 • via en indledende telefonsamtale med en speciallæge
 • via Skype. Her skal I sende jeres Skype adresse til os inden.
 • Når I har booket en samtale, kontakter I os på det aftalte tidspunkt enten ved at komme i klinikken eller via telefon eller Skype.

Ved samtalen vil speciallægen spørge ind til helbredsmæssige oplysninger, tidligere undersøgelser og behandlinger. I samarbejde med Jer vil man så kunne opstille en behandlings- eller undersøgelses-plan, og I er i princippet i gang med behandlingen.

Ved denne samtale får I lejlighed til at stille spørgsmål og få svar af en speciallæge. Samtalen er uforpligtende og gratis og finder altid sted før barnløshedsbehandlingen starter.

Bestil en gratis & uforpligtigende samtale med fertilitetslægen

Kort ventetid!
Udfyld formularen, så vender vi tilbage snarest, hvor vi sammen kan aftale et tidspunkt der passer dig!

Hvordan forbereder I jer på samtalen

Hvis I har undersøgelser eller journaler fra tidligere behandlinger eller noget som har forbindelse med jeres helbred, kan I sende dem i forvejen ind til os på vores e-mail info@copenhagenfertilitycenter.com. Vi vil så se dette igennem inden vi taler sammen.

I kan også hjælpe meget med til at samtalen bliver god, ved at skrive alle jeres basale oplysninger ind via vores elektronisk sikrede journaloplysningsskema.


Udredningsprogrammer

Det er vigtigt at planlægge et udredningsprogram ud fra den enkelte kvinde og mands behov og medicinske historie. Megen tid kan spares ved at have alle oplysninger om parret på plads.

Alle der henvender sig på en fertilitetsklinik og skal i fertilitetsbehandling, skal ifølge lovgivningen som minimum have taget følgende test:

Mænd i fertilitetsbehandling:

 • Hepatitis B og C, dvs. følgende blodprøver: HbsAg, Anti-HBc, samt anti HCV
 • HIV prøver dvs. følgende: anti-HIV 1+2

Kvinder i fertilitetsbehandling:

 • Blodprøve for TSH og TPO; rubella , prolactin og AMH
 • Hepatitis B og C, dvs. følgende blodprøver: HbsAg, Anti-HBc, samt anti HCV
 • HIV prøver dvs. følgende: anti-HIV 1+2

Forundersøgelse af kvinden

Undersøgelse af kvinden skal være skånsom og hurtig, så den rigtige behandling kan vælges. Før man kan foretage en fertilitetsbehandling, er det vigtigt, at vi kender årsagerne til barnløsheden. Både manden og kvinden undersøges. Undersøgelse af kvinden indebærer en generel helbredsinformation, undersøgelse af livmoderen og hormonanalyse.

Helbredsinformation
Vi skal vide noget om kvindens generelle helbredstilstand, vi kigger bl.a. på:

 • Livsstilsforhold (rygning, overvægt mv.)
 • Evt. sygdomme
 • Om hun har haft røde hunde, klamydia og celleforandringer
 • Om hun får ægløsning, enten af sig selv eller ved hjælp af hormonbehandling

Undersøgelse af livmoderen og æggeledere
Vi undersøger livmoderen, for at se om livmoderen ser normal ud og om der er passage gennem æggelederne. Illustrationen viser en normal livmoder med fuld passage i æggelederne.


Illustration venligst udlånt af Ferring

Der findes forskellige metoder til at undersøge livmoderen. Normalt giver en vandskanning af livmoderen tilstrækkelig information om livmoderens og æggeledernes funktion. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige undersøgelsesmetoder, og hvorfor det nogle gange er nødvendigt at undersøge på forskellig vis.

Vandskanning(HSU)
Ved en vandskanning kan vi med ultralyd undersøge, om kvinden har en normal livmoder, og om der er fri passage for æggene gennem æggelederne. En vandskanning tager 10 minutter, og er som regel smertefri. Nogle vil opleve lidt ubehag ved undersøgelsen. Vandskanninger kaldes ofte for HSU, og er en forkortelse for hysterosalpingoultrasonografi. Vandskanning er den oftest anvendte metode til at undersøge kvindens livmoder og æggeledere.

Hysteroskopi
Med hysteroskopi kan vi undersøge kvindens livmoder og æggeledere. En hysteroskopi er en kikkertundersøgelse, hvor man kan se indersiden af kvindens livmoder. Undersøgelsen foregår under lokalbedøvelse.

Hysterosalpingografi(HSG)
Hysterosalpingografi forkortes ofte til HSG. HSG er en røntgenundersøgelse, hvor der sprøjtes lidt kontrastvæske op i livmoderen, hvorpå man ved røntgen kan aflæse æggeledernes funktion. Undersøgelsen foregår på en røntgenafdeling.

Laparoskopi
En laparoskopi er en kikkertundersøgelse. En laparoskopi undersøgelse giver et godt overblik over kvindens indre kønsorganer. Det er samtidig også muligt at undersøge de øvrige organer i bughulen. Laparoskopi foretages på hospitalet under fuld bedøvelse.

Hormonanalyse
En hormonanalyse består af en blodprøve, som giver et øjebliksbillede af hormonernes koncentration. Hormonernes koncentration og svingninger har en væsentlig betydning for bl.a. kvindens evne til at modne æg og få ægløsning. Er der mistanke om PCO kan du læse mere her.


Forundersøgelse af manden

Inden vi begynder behandling af barnløshed, er det vigtigt, at vi kender årsagerne til barnløsheden. Både manden og kvinden undersøges.

Ofte er en enkelt sædprøve tilstrækkeligt til at bestemme behandlingen, men i det tilfælde sædprøven viser et dårligt resultat, skal der flere yderligere undersøgelser til. En mands sædantal i ejakulatet kan variere fra dag til dag, og kan også være forringet pga. forkølelses, feber eller andre sygdomme og medicin. Det er derfor vigtigt at finde ud af dette før en behandling, og før man tager beslutning på baggrund af en sædprøve. Han kan også have sygdomme i de fraførende sædveje eller i prostata. Ligeledes er der sygdomme som sukkersyge, der kan have indflydelse på sæden.

Undersøgelse af manden kan således indebære generel helbredsinformation, sædanalyse, hormonanalyse (blodprøve) og evt. en kromosomanalyse og en ultralydsundersøgelse af testiklerne.

Helbredsinformation
Vi skal vide noget om mandens helbredsmæssige forhold, vi kigger bl.a. på:

 • Livsstilsforhold (arbejdsmiljø, stress mv.)
 • Evt. sygdomme, ulykker og infektioner
 • Tidligere operationer f.eks. brokoperationer

Sædanalyse
Manden skal aflevere en sædprøve til analyse på klinikken, eller medbringe svar på en sædanalyse fra et andet godkendt laboratorium. Sædprøven analyseres på vores laboratorium. Nogle gange er én sædprøve ikke nok til at give et retvisende billede af mandens sædkvalitet, da denne kan være påvirket, af stress og øvrig helbredstilstand.

Sædprøven vurderes efter præparation i laboratoriets mikroskoper. Her er vi interesserede i, hvordan sædcellerne ser ud normale/unormale, - hvordan de bevæger sig, deres antal etc.

En normal sædprøve vil se sådan ud:

 • Mindst 15 millioner sædceller for hver milliliter frisk sæd
 • Mindst 50 % af sædcellerne skal bevæge sig
 • Mindst 30% af sædcellerne skal have et normalt udseende

Efter oprensning i laboratoriet inddeler vi en sædprøve efter kvalitet i:

 • Meget nedsat sædkvalitet: mindre end 3 millioner sædceller
 • Noget nedsat sædkvalitet: mellem 3 og 10 millioner sædceller
 • Normal sædkvalitet: mere end 10 millioner sædceller

Kromosomanalyse og ultralydsundersøgelse
Viser det sig at sædkvaliteten er meget dårlig, kan mikroinsemination være en behandlingsmulighed for jer. Før mikroinsemination foretages, laver vi en kromosomanalyse af manden, og en ultralydsundersøgelse af testiklerne. Dette gøres for at sikre os, at barnet ikke nedarver kromosomfejl. Ligeledes ved vi, at mænd med meget svært nedsat sædkvalitet, har en 40 gange højere risiko for testikelcancer end mænd med normal sædcellekvalitet. Forstadier og selve canceren kan findes ved en ultralydsskanning af testiklerne. Denne ultralydsskanning er meget let at gennemføre, og den er ikke smertefuld.


Under behandlingen

Ligegyldigt hvilken behandling man kommer i, er der nogle enkelte ting, man skal sørge for:

 • At man har fået alt forklaret af et sundhedspersonale på klinikken og udleveret relevante patientinformationer. Du kan se alle vores patient informationer her
 • At du overholder tidsplaner og kan du ikke komme på de aftalte tider, så aftal dette med os i god tid inden
 • At du altid uden for klinikkens telefontid kan komme i kontakt med os på vores hovednummer, hvis du har alvorlige bivirkninger eller spørgsmål, der ikke kan vente til næste dag

Efter behandlingen

Det er vigtigt at vi på Copenhagen Fertility Center altid får at vide, hvordan behandlingen er gået. Derfor skal du altid ringe ind og fortælle dette efter 14 dage fra insemination/æg oplægningen eller hvad vi nu har aftalt.

I er også altid velkomne til en samtale, hvor vi gennemgår den behandling I har været igennem.