Insemination (IUI)

Intrauterin insemination med mandens sæd og med donor sæd

Insemination forkortes ofte til IUI, som står for Intra Uterin Insemination.

Insemination anvendes i tilfælde, hvor manden har lettere nedsat sædkvalitet, hvis kvinden har uregelmæssige ægløsninger og/eller hvis årsagen til barnløshed er uforklarlig.

Insemination er en smertefri behandlingsmetode, som kort fortalt går ud på, at den oprensede sæd sprøjtes op i kvindens livmoder, på tidspunktet for ægløsningen. Sandsynligheden for graviditet øges med insemination, fordi vi sikrer os, at sæden sprøjtes direkte op i livmoderen på det helt rigtige tidspunkt. Se illustrationen af insemination:

Illustration udlånt af Ferring


Insemination kan finde sted med partnerens sæd, så kalder vi det for IUIH, eller med donorsæd, så kalder vi det for IUID. Donorsæd anvendes i de tilfælde, hvor mandens sædkvalitet er meget dårlig, eller hvis han slet ikke producerer sædceller.

Behandling med insemination forudsætter at:

For at behandlingen skal lykkes er det vigtigt, at æggeledere og livmoder fungerer normalt. Der skal være fri passage gennem æggelederne. Æggelederne skal kunne opsamle ægget efter ægløsningen, og de skal kunne transportere det befrugtede æg til livmoderen, hvor det skal sætte sig fast og udvikle sig til en baby.

Insemination forskellige faser:

Nedenfor kan du i korte vendinger se hvad der sker i behandlingsforløbet.

  1. Indledende samtale med lægen, hvor vi sikrer, at I er velinformeret om jeres behandling
  2. Undersøgelse for barnløshed. Her undersøger vi jer begge to for mulige årsager til barnløshedsproblemet.
  3. Mild hormonstimulering. Kvinden får en mild hormonstimulering for at regulere ægproduktionen og ægløsningstidspunktet. Man vælger også ofte ikke at give hormoner, men følge kvindens egen ægløsning med ultralydsskanninger eller ægløsningstest. Dette gøres for at undgå tvillingegraviditeter
  4. Vi laver en ultralydsskanning af ægblærerne for at bestemme det rette tidspunkt for inseminationen.
  5. Ægløsningstest/ægløsningssprøjte. Denne sprøjte sikrer, at ægløsningen og inseminationen finder sted på samme tidspunkt.
  6. Insemination med mandens sæd ved IUIH eller med donorsæd ved IUID gøres normalt en gang 28-42 timer efter den ægløsende sprøjte eller den spontane ægløsningstest er positiv.
  7. Graviditetstest foretages 14 dage efter insemination.

Om anonym donorsæd

Når donorer er anonyme, virker anonymiteten altid begge veje og hverken I eller vi kan nogensinde få donors navn at vide. Donoren udvælges af laboranten på baggrund af mandens øjenfarve, hårfarve, højde og race.

For at blive godkendt som sæddonor må man ikke have nogle specielle kendetegn eller være bærer af alvorlige arvelige sygdomme.

Sæden indkøbes enten hos European Sperm Bank eller hos Cryos International. Sædbankerne nedfryser sæden i mindst 6 måneder inden vi må bruge den. I denne periode bliver donor løbende kontrolleret for kønssygdomme, heriblandt HIV.

Lykkes behandlingen med IUI ikke, kan reagensglasbehandling (IVF-behandling) være en mulighed - læs mere om IVF-behandling.

Om åben donorsæd

Det er muligt at anvende åbne sæddonorer til insemination og IVF behandling i Danmark.

Hvis du ønsker en åben ”donor” skal du selv vælge den på enten cryosinternational.com eller www.europeanspermbank.com købe det antal strå vi anbefaler og selv betale for dem. Du får dem så sendt til vores klinik, hvor vi så anvender dem.

Det er den sædbank som du køber sædstråene fra som holder styr på identitet etc for dig af denne donor.

Du kan downloade vores informationsmateriale her om insemination