Cookie- og Privatlivspolitik

Redigér Cookie indstillinger


Introduktion, spørgsmål til denne cookie- og privatlivspolitik og klage over CFCs behandling af dine personoplysninger

Denne cookie- og privatlivspolitik beskriver, hvordan Copenhagen Fertility Center (herefter “CFC”) indsamler og anvender dine personoplysninger, når du er i kontakt med os. Det kan f.eks. være, når du besøger vores hjemmeside www.copenhagenfertilitycenter.com (herefter “Hjemmesiden”), eller anvender vores kontaktformular på Hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål til denne cookie- og privatlivspolitik, du ønsker at udøve dine rettigheder som den registrerede, eller du ønsker at klage over CFCs behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Svend Lindenberg på e-mail svend@lindenberg.dk eller info@copenhagenfertilitycenter.com.

Du kan også vælge at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dk, tlf.nr.: 33193200.

Indsamling af dine personoplysninger

CFC indsamler personoplysninger om dig på følgende måder:

Kategori af personoplysninger, der behandles om dig

I forbindelse med ovenstående kan vi blandt andet indsamle følgende personoplysninger om dig:

Når du besøger Hjemmesiden behandler vi følgende almindelige personoplysninger om dig:

Når du anvender kontaktformularen på Hjemmesiden behandler vi følgende personoplysninger om dig:

Hvis du er patient hos CFC, opfordres du til at læse vores privatlivspolitik henvendt dig her

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at give dig den bedste kundeoplevelse, når du besøger Hjemmesiden. Herudover er formålet med behandlingen af dine personoplysninger at kunne besvare din henvendelse via kontaktformularen fyldestgørende og til din tilfredsstillelse.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Behandlingen af dine almindelige personoplysninger kan ske for, at CFC kan forfølge en legitim interesse, i det omfang det vurderes, at CFCs legitime interesser går forud for dine interesser i, at der ikke sker behandling af dine personoplysninger. En legitim interesse for CFC kan f.eks. være ønsket om forbedring af Hjemmesiden og foretagelse af undersøgelser i forbindelse med besvarelse af dine henvendelser og lignende.

Behandlingen af dine almindelige personoplysninger i forbindelse med dit besøg på Hjemmesiden kan ske på baggrund af legitim interesse, efter at du har givet dit samtykke til accept af brug af cookies.

Behandlingen af dine følsomme personoplysninger kan ske, fordi du har givet dit udtrykkelige samtykke til, at CFC kan behandle disse, da du udfyldte kontaktformularen på Hjemmesiden.

Modtagere af dine personoplysninger

CFC har antaget visse databehandlere, som udfører en række opgaver på vegne af CFC. Disse databehandlere får adgang til dine personoplysninger. Databehandlerne kan dog alene lovligt tilgå og behandle dine personoplysninger på vegne af CFC for at opfylde de specifikke formål, der er fastsat af CFC. Databehandlerne må derfor ikke anvende personoplysningerne til egne formål. CFC har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere i overensstemmelse med kravene i databeskyttelsesforordningen.

CFC kan endvidere videregive dine personoplysninger til tredjeparter, der behandler dine personoplysninger til egne formål. Videregivelse af dine personoplysninger vil altid ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis det er påkrævet, vil det ske med dit forudgående samtykke.

Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande (uden for EU/EEA)

I det omfang dine personoplysninger overføres til tredjelande, sikrer CFC et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for en sådan overførsel, f.eks. ved indgåelse af EU-Kommissionens standardkontrakter med modtageren af oplysningerne, eller ved at sikre, at oplysningerne overføres til modtagere, som er underlagt særlige certificeringsmekanismer, såsom EU-U.S. Privacy Shield, hvis overførslen sker til USA.

Periode for opbevaringen af dine personoplysninger

CFC behandler dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de ovennævnte formål, herunder så længe vi behandler en henvendelse fra dig, som vi har modtaget via kontaktformularen. Eventuel yderligere opbevaring kan finde sted, hvis dette er nødvendigt af dokumentationshensyn. Oplysninger om din onlineadfærd kan opbevares op til 3 måneder.

Brug af cookies på Hjemmesiden

Ved besøg på Hjemmesiden og accept af brug af cookies, accepterer du, at CFC anvender cookies til at forbedre din online kundeoplevelse.

En cookie er en tekstfil, som placeres på din harddisk af en websideserver. Cookies indeholder oplysninger, der senere kan læses af en webserver på det domæne, som udstedte den pågældende cookie til dig. Det vil sige, at Hjemmesiden husker dig næste gang du besøger den. Cookies kan ikke bruges til at køre programmer eller sende virus til din computer.

Formålet med at anvende cookies

Det primære formål med at anvende cookies er, at dine indstillinger og andre oplysninger gemmes på din computer. Dermed sparer du tid, da du ikke skal angive de samme oplysninger næste gang, du besøger Hjemmesiden.

Google Analytics

Ved hjælp af Google Analytics bruger vi desuden cookies for at kunne føre statistik over brugen af Hemmesiden

Vi får f.eks. oplysninger om, hvilken browser vores besøgende bruger, hvilke sider der bliver besøgt mest, og hvor længe vores besøgende bliver på Hjemmesiden. Google indsamler oplysninger om din IP-adresse, statistikken og indsætter ovennævnte tekstfil på din computer. Vi anvender disse oplysninger til at danne os et overblik over, hvordan Hjemmesiden bliver brugt, så vi løbende kan forbedre din brugeroplevelse på Hjemmesiden.

Du kan læse mere om Google Analytics her.

Fravalg af cookies

Hvis du ikke ønsker, at CFC skal indsamle og gemme ovenstående personoplysninger om dig, kan du slå cookies fra i indstillingerne fra din internet-browser. Bemærk dog, at fremgangsmåden til at slå cookies fra er forskellig afhængig af, hvilken internet-browser du anvender. Vælg din internet-browser nedenfor og læs herefter, hvordan du fjerner cookies fra din computer:

Dine rettigheder som den registrerede

CFC har iagttaget og gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, samt for at sikre dine rettigheder som den registrerede. Dette har en høj prioritet hos os.

Du har først og fremmest ret til at anmode om at få indsigt i de personoplysninger, som CFC behandler om dig. Herudover har du ret til at få dine personoplysninger berigtiget, slettet eller få begrænset brugen af disse. Du har endvidere ret til gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, må CFC ikke længere behandle dine personoplysninger.

Under særlige omstændigheder har du ret til dataportabilitet. Det betyder, at du i givet fald kan anmode om at få, de personoplysninger, du selv har givet til CFC, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Hvis det er teknisk muligt, kan du også anmode om at få oplysningerne transmitteret til en tredjepart.

Hvis CFC behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Bemærk dog venligst, at dette ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på dit samtykke før tilbagetrækningen.

Datatilsynet har udarbejdet en vejledning om de registreredes rettigheder. Du kan læse mere herom her .