Forundersøgelse af manden

Sædanalyse er en vigtig del af  fertilitetsudredningen

Inden vi begynder behandling af barnløshed, er det vigtigt, at vi kender årsagerne til barnløsheden. Både manden og kvinden undersøges.

Ofte er en enkelt sædprøve tilstrækkeligt til at bestemme behandlingen, men i det tilfælde sædprøven viser et dårligt resultat,  skal der flere yderligere undersøgelser til.

Undersøgelse af manden kan således indebære generel helbredsinformation, sædanalyse, hormonanalyse (blodprøve) og evt. en kromosomanalyse og en ultralydsundersøgelse af testiklerne. 

Helbredsinformation

Vi skal vide noget om mandens helbredsmæssige forhold, vi kigger bl.a. på:

 

Sædanalyse

Manden skal aflevere en sædprøve til analyse på klinikken, eller medbringe svar på en sædanalyse fra et andet godkendt laboratorium . Det er vigtigt, at han ikke har haft udløsning ca. 1 dag før sædanalysen, - af hensyn til vurdering af sædens kvalitet.

Sædprøven analyseres på vores laboratorium. Nogle gange er én sædprøve ikke nok til at give et retvisende billede af mandens sædkvalitet, da denne kan være påvirket, af stress og øvrig helbredstilstand.

Sædprøven vurderes efter præparation i laboratoriets mikroskoper. Her er vi interesserede i hvordan sædcellerne ser ud, normale/unormale, - hvordan de bevæger sig, deres antal etc.

En normal sædprøve vil se sådan ud:

 

Efter oprensning i laboratoriet inddeler vi en sædprøve efter kvalitet i:

 

Kromosomanalyse og ultralydsundersøgelse

Viser det sig at sædkvaliteten er meget dårlig, kan mikroinsemination være en behandlingsmulighed for jer. Før mikroinsemination foretages, laver vi en kromosomanalyse af manden, og en ultralydsundersøgelse af testiklerne. Dette gøres for at sikre os, at barnet ikke nedarver kromosomfejl. Ligeledes ved vi, at mænd med meget svært nedsat sædkvalitet, har en 40 gange højere risiko for testikelcancer end mænd med normal sædcellekvalitet. Forstadier og selve canceren kan findes ved en ultralydsskanning af testiklerne. Denne ultralydsskanning er meget let at gennemføre, og den er ikke smertefuld.

Læs mere om mikroinsemination her.