Barnløshedsbehandling

Barnløshed kan defineres som et pars manglende evne til at blive gravid, efter et års forsøg eller mere, ved regelmæssig og ubeskyttet samleje.

8-10% af alle par i den fødedygtige alder er barnløse

The World Health Organization (WHO) har vurderet, at ca. 8-10% af alle par oplever en eller anden form for barnløshed.

Mandlig og kvindelig barnløshed

Forholdet mellem kvindelig og mandlig barnløshed er næsten lige. Barnløshed skyldes for 30-40% af alle tilfælde udelukkende problemer med det kvindelige reproduktive system, hvor problemer med det mandlige reproduktive system tæller 10-30% af alle tilfælde. I 15-30% af tilfældene skyldes barnløshed både mandlige og kvindelige problemer. Efter grundig lægelig gennemgang af barnløse par, viser det sig i 5-10% tilfælde, at parrenes barnløshed skyldes uforklarlige årsager.

Normalt fertile par har en graviditetsrate på 25% ved hver menstruationscyklus

Ved effektiv behandling for barnløshed opnås en succesrate på op til 25% pr. cyklus

Til sammenligning med normalt frugtbare par, vil effektiv behandling af barnløse som regel nå op på en succesrate på 25% pr. cyklus i behandling.

Faktorer som kan influere på resultatet af behandlingerne

Kvindens alder og varigheden af barnløsheden påvirker succesraten for det enkelte par. For kvinden gælder, at hendes frugtbarhed falder, især efter hun er blevet 40 år.

Succesraten ved IVF-behandlinger er 25% eller mere i Europa

Generelt er succesraten for IVF-behandlinger blevet forbedret gennem de seneste ti år. Fødselsraten varierer dog i forhold til den ekspertise og erfaring, som den enkelte klinik råder over. Klinikker i Europa har rapporteret, at graviditetsraten ved IVF efter én behandling er 25% eller derover. I 1993 bekendtgjorde FIVNAT, et fransk register, en graviditetsrate på 25,4% pr. ægoplægning ud af 23.025 aspirerede æg. Baseret på disse resultater, vil en kvinde under 40 år, hvor partneren ikke har fertilitetsproblemer, blive gravid og kunne føde efter 3-4 behandlinger. Nyere opgørelser fra Israel viser, at chancen for at blive gravid ikke falder før efter10 behandlinger.

Succesraten kan som sagt variere fra klinik til klinik. En af årsagerne kan være den gruppe af kvinder, som er i behandling. En klinik som behandler en stor gruppe af kvinder over 40 år, vil sandsynligvis rapportere lavere succesrater end andre klinikker, der behandler yngre kvinder, f.eks. kvinder under 35 år, da ældre kvinder typisk har sværere ved at blive gravide.

Barnløshedsbehandlinger

Der findes flere årsager til barnløshed - og derfor er der selvfølgelig også forskellige behandlinger. Her kan du læse om alle behandlinger på Fertilitetsklinikken

Teamet bag Copenhagen Fertility Center sammen med Svend Lindenberg har mere end 25 års erfaring med fertilitetsbehandling. Vi har været med til at forske og udvikle disse behandlinger. Copenhagen Fertility Center tilbyder derfor de nyeste og mest skånsomme former for barnløshedsbehandling på vores fertilitetsklinik.

Her kan du læse mere om:

Du kan bestille tid til en gratis og uforpligtende samtale med lægen på fertilitetsklinikken her.

Copenhagen Fertility Center er en fertilitetsklinik i København.