Crash IVF

Nogle kvinder, der lider af ufrivillig barnløshed, kan have svært ved at få et tilstrækkeligt antal æg ved hormonbehandlingen. Sådanne kvinder kaldes for "low respondere" eller på dansk "dårlige æggedannere". At være dårlig til at producere æg kan skyldes forskellige årsager. Den hyppigste er, at kvinden er blevet ældre og ikke længere har så mange æg tilbage i sine æggestokke. Dette kan bekræftes ved blodprøver. Hos kvinder i den tidlige overgangsalder vil vi typisk se forhøjede værdier i blodprøven af FSH (det follikelstimulerende hormon).

Vi ser også low respondere blandt ufrivilligt barnløse kvinder, som ikke er i overgangsalderen. Disse kvinder viser sig typisk ved at have lidt kortere cyklus end 28 dage, og ved almindelig hormonbehandling et lavt antal ægblærer.

Typisk sker der det ved hormonbehandlingen til f.eks. IVF, at selv om vi øger dosis af FSH fra 150 iu per dag til 400-500 iu pr. dag, så får vi alligevel kun 1-4 æg ud.

Mekanismen hos low respondere

Hos en normal fertil kvinde dannes, før menstruationen, måske flere hundrede æganlæg, der alle er lige gode til at blive det endelige æg ved ægløsningen i næste cyklus. Men naturen har gjort det så hensigtsmæssigt, at næsten alle disse æganlæg går til grunde inden den endelige ægmodning i næste cyklus. Hvis ikke denne mekanisme var til stede, ville kvinderne få alt for mange æg til ægløsning. Udvælgelse af det endelige æg foregår normalt lige efter menstruationen på ca. 5-8 dagen i cyklus. Dette sker ved at en ægblære tager føringen og sender signaler til de andre om at gå til grunde.

Det vil sige, at hvis man starter sin hormonbehandling inden disse signaler starter, altså på 3. dagen hos en normal kvinde, så redder vi flere af æggene, og dermed modnes flere æg.

Hos low respondere mener man, at udvælgelsen af det endelige æg ved en lille fejl foregår allerede før menstruationen starter. Derfor hjælper det ikke at give mere hormon til low respondere efter deres normale menstruationstidspunkt.

Hvad gør man så?

Målet er at starte hormonbehandlingen hos low respondere før den dominerende follikel udvikles. Dette tidspunkt ligger allerede på 23-25 dagen i cyklus inden. Dette har vi nu mulighed for, idet der er udviklet nye medicinske præparater, de såkaldte GnRH- antagonister. Disse stoffer afbryder den normale menstruationscyklus tidligt på 23-25 dagen, og fremprovokerer en menstruationsblødning uden at forstyrre udviklingen af de primitive æganlæg. Når kvinden har fået blødning, kan vi stadig nå at stimulere de æganlæg, der endnu ikke er blevet stoppet. Dette kaldes CRASH-IVF.

Behandlingen ser sådan ud:

Du kan downloade vores behandlingsvejledninger her.