Simple IVF

Single follicle single embryo transfer

Simple IVF er en skånsom behandlingsmetode vi tilbyder til alle kvinder med en regelmæssig menstruationscyklus (mellem 27-34 dage).

Grundtanken er at man ikke behøver at gøre fertilitetsbehandling kompliceret, og ved brug af kun ganske lidt medicin kan man opnå graviditet.

Metoden kaldes Single Follicle Single Embryo Transfer og konceptet er ”Et enkelt æg ud, et enkelt æg ind” under en mild grad af medicinering. Den mindre mængde medicin resulterer ofte i færre bivirkninger og mindre risiko for overstimulation.

Selvom metoden bygger på et enkelt æg, vil man som oftest tage flere æg. Det giver mulighed for at fryse æg til senere behandlinger, hvis dette ønskes.

Single follicle single embryo transfer er en behandlingsstrategi der bygger på flere iagttagelser i den seneste tid inden for fertilitets behandlingen.

Det startede med at man fandt ud af, at tvillingegraviditeter kunne være problematiske for både moderen og børnene og at man fra lægelig side derfor foretrak enkeltgraviditeter.

Ligeledes var man nu begyndt i laboratorierne at kunne udvælge de bedste æg ved hjælp af forskellige udvælgelses kriterier.

På denne baggrund endte man i mange laboratorier op med at mere end 90% af de æg man tog ud fra kvinder i fertilitetsbehandling, aldrig blev anvendt. De blev enten frosset ned eller destrueret.

Specielt hos kvinder med normale blodprøver for LH, FSH og AMH og hos meget unge stod det klart at vi stimulerede kvinderne til at lægge for mange æg. Stimulationen i sig selv havde også bivirkninger, - således en meget sjældent men alvorlig bivirkning er hyper stimulation.

Ligeledes ved den nyligt overståede verdenskongres i fertilitet ESHRE 2019 så man resultater fra en stor dansk undersøgelse, der viser at kraftig hormon stimulation kan forårsage kræft hos patienter i IVF behandling.

Disse ovennævnte betragtninger er baggrunden for at vi på Copenhagen Fertility Center i dag tilbyder en skånsom behandling til unge hormonelt normale kvinder. Vi kalder den Single follicle single embryo transfer.

Resultaterne fra det sidste års arbejde med dette har vist at Single follicle single embryo transfer netop hos denne gruppe af kvinder er lige så god som traditionel behandling.

Men bivirkningerne er mindre og udgifterne til medicinen er betydeligt reduceret.

Ulempen ved denne behandling kan være at det ikke lykkes at få æg ud og at der ikke ofte er æg til frys.

Er du interesseret i denne behandling så skriv dine oplysninger på denne side her og send den ind så kontakter vi dig/jer.