Single follicle single embryo transfer

Single Follicle Single Embryo Transfer

Single follicle single embryo transfer er en behandlingsstrategi der bygger på flere iaktagelser i den seneste tid inden for fertilitets behandlingen.

Det startede med at man fandt ud af, at tvillingegraviditeter kunne være problematiske for både moderen og børnene og at man fra lægelig side derfor foretrak enkeltgraviditeter.

Ligeledes var man nu begyndt i laboratorierne at kunne udvælge de bedste æg ved hjælp af forskellige udvælgelses kriterier.

På denne baggrund endte man i mange laboratorier op med at mere end 90% af de æg man tog ud fra kvinder i fertilitetsbehandling, aldrig blev anvendt. De blev enten frosset ned eller destrueret.

Specielt hos kvinder med normale blodprøver for LH, FSH og AMH og hos meget unge stod det klart at vi stimulerede kvinderne til at lægge for mange æg.

Stimulationen i sig selv havde også bivirkninger, - således en meget sjældent men alvorlig bivirkning er hyper stimulation.

Disse ovennævnte betragtninger er baggrunden for at vi på Copenhagen Fertility Center i dag tilbyder en skånsom behandling til unge hormonelt normale kvinder. Vi kalder den Single follicle single embryo transfer.

Resultaterne fra det sidste års arbejde med dette har vist at Single follicle single embryo transfer netop hos denne gruppe af kvinder er lige så god som traditionel behandling.
 
Men bivirkningerne er mindre og udgifterne til medicinen betydligt reduceret

Bagdele ved behandlingen er følgende:

  • at man engang imellem ender op med ingen eller kun 1 æg
  • at kvinden kan få sin egen ægløsning og dermed kan vi ikke tage æg ud
  • at der sjældent er æg til frys
Hvorfor er denne behandling billigere end almindelig IVF ?
 
Behandlingen koster 9.500 danske kroner
 

Fordi:

  • parret selv inden de kommer, skal have alle blodprøver klar, d.v.s. Hepatitis B og C samt HIV test taget på et anerkendt laboratorium og ikke mere end 2 mdr. gamle
  • de selv skriver deres journal på siden her
  • det kun er nødvendigt med meget få skanninger

Er du interesseret I denne behandling så skriv dine oplysninger på denne side her og send den ind

Vi har hjulpet 11.045 børn til verden
siden 1983

Vi har åbent 365 dage om året

Vi har nødtelefon 24 timer i døgnet