Arver mit barn min PCO ?

Arver mit barn min PCO ?

Er polycystisk ovarie syndrom arveligt?


I dag ved vi at polycystisk ovarie syndrom som vi definerer det med forandringer i æggestokkene, forhøjede mandlige hormoner, uregelmæssige menstruationer, hudproblemer og meget mere skyldes mange forskellige forhold, som ofte sammen forårsager dette syndrom.

I virkeligheden er flere af de årsager man taler om ikke kun begrænset til kvinder, men ses i lige så høj grad hos manden. Her ser man tidligt skaldethed, mave fedme, forhøjet blodtryk og forandringer i blod fedtstoffet. Disse ting ser man også hos nogle PCO kvinder.


Fra den videnskabelige medicinske del opdeler vi årsagerne i følgende:

1) Insulin resistens i musklerne

2) Produktion af mandligt hormon fra binyre og æggestokke

3) Fedtvævets medindflydelse på insulin restens

4) Tarmens mikrobiologi


Nogle af disse forhold er genetisk arveligt dvs. de kommer med generne fra enten faderen eller moderen. Dette er primært insulin resistensen og produktionen af mandlig hormon.

Der er også miljø arvelige forhold, at man i nogle familier spiser på måde, så man bliver overvægtige, og hermed får man insulin restens og alle problemerne pga. vægtøgningen alene.

Men ofte er det et samspil mellem disse to former for arv, der giver de værste PCO symptomer.


Derfor når en kvinde spørger mig, får min datter også PCO når jeg har det så er svaret ja, mellem 15% 0g 50% af pigerne får de samme symptomer som moderen eller hvis faderen har det, så er risikoen den samme.

Det er derfor vigtigt at forstå at det ofte er samspillet mellem alle de øverste 4 forhold, der giver problemerne for barnet.

Man kan ikke lave om på den genetisk arv, men man kan undgå, at de kommer til udtryk eller minimere deres effekt, ved at holde vægten ned på børnene, lade dem spise ordentligt og motionere meget. Motion nedsætter insulin resistensen.

Man kan se at dette er rigtigt, idet mange tynde PCO piger ofte har haft en meget aktiv gymnastik eller anden sports aktivitet i den tidlige ungdom og ind i puberteten.


Hvad skal man så gøre?

Det vigtigste for unge piger er at få omlagt deres livsstil, så de ikke bliver inaktive og tager på. Får de uregelmæssige menstruationer kan dette reguleres med P-piller og ekstrem hårvækst kan forsøges behandlet med Spironolacton.

Det kan også være indiceret at op starte en Metformin behandling i kortere tid, men disse behandlinger skal altid foretages af en børnelæge, efter nøje undersøgelse for insulin resistens.

Den bedste information på dette område for tiden kan læse på engelsk her.

http://www2.luriechildrens.org/ce/online/article.aspx?articleID=269