Vigtigt at vide for fertilitetsbehandling og gravide

Information til vores patienter om COVID-19.

Corona virus bekæmper man generelt her i Danmark ved at efterleve Regeringens påbud og herved undgå infektion. De generelle regler er at holde afstand, mødes med så få som muligt, vaske hænder og blive i karantæne ved symptomer på Corona virus.

På Fertilitetsklinikken overholder vi disse regler ved følgende:

• Afholder så mange møder med patienterne som muligt på telefon, video

• Så få patienter i klinikken som muligt med stor afstand

• Vi aflyser avanceret fertilitetsbehandlinger som IVF, Insemination og donationsbehandlinger efter de gælden regler.

Alligevel er der patienter i klinikken for behandling af sygdomme, planlægning m.m.

Hvad skal jeg vide:

Fertilitetsbehandling som sådan er ikke farligt for dig, ligesom at møde i klinikken ikke øger din risiko, når vi overholder de hygiejniske principper.

Hvis du bliver gravid i denne tid skal du vide følgende:

Gravide er ikke mere udsat for at blive inficeret med Corona virus end andre mennesker og forløbet af sygdommen ser ikke ud til at blive mere farligt end andre ikke gravide. Alligevel betragter vi gravide kvinder i risiko, da deres immunforsvar kan være ændret. Der er intet som tyder på at Corona virus går over til barnet og smitter det, som det ser ud lige nu. Ved fødslen kan Corona smittede mødre via kys og host på barnet, overføre smitten til barnet. Men altså ikke via blodet.

Der forekommer heller ikke mulighed for at æg og sædceller i laboratoriet kan overfører smittet.

Er du nu gravid efter behandling hos os er du således ikke i stor risiko, men skal sørge for at overholde de almindelige retningslinjer under Corona krisen. Bliver du syg skal du ringe til din læge eller os. Dit forløb i svanger ambulatoriet kan være ændret for at undgå smitte på hospitalerne. Du skal derfor holde dig orienteret hos din jordemoder.

Der er i dag ingen viden om at Corona virus skader dit foster, ligesom man mistænkte f.eks. Zika virus for. Alligevel er vi forsigtige og rådgiver hver enkelt kvinde i klinikken efter vores bedste viden. Det må dog understreges at, det materiale vi har til rådig for at give denne information er begrænset. Man må dog sige, at den viden vi har i dag ikke har vist at fosterskader er et stort problem . Vores vurdering er, at Corona virus ligesom influenza virus kan påvirke gravide, men dette ikke medfører, at vi ændre vores risiko vurdering af graviditeten. Vores fokus er på at stoppe infektion i befolkningen, ligesom alle andre og beskytte vores Sundhedsvæsen mod overbelastning.

Vi advarer derfor ikke kvinder mod at blive gravide, men de skal tænke på hele situationen, ligesom under en influenza.

Det er vigtigt du holder dig orienteret om ændringer i vores behandlinger ved at ringe til os eller læse her.