Ros for Covid 19 håndtering på Copenhagen Fertility Center

Copenhagen Fertility Center får ros for vores håndtering af Covid 19 situationen på klinikken.

Copenhagen Fertility Center har igen i år været igennem ISO 9001:2015 audit af DNV GL Business Assurance Denmark A/S.

ISO 9001:2015 er en af de vigtigste og grundigste kontroller og sikringer for en god ledelse og udførsel af behandlinger på en fertilitetsklinik. Copenhagen Fertility Center har været akkrediteret i mere end 10 år via ISO certificering.

Dette har givet os en sikkerhed for, at også andre uden for klinikken kan genkende den kvalitet og ledelsform der er nødvendig for udførsel af vores mange behandlinger.

Vi glædede os specielt over ordet ”Rosværdigt” som også gjaldt vores håndtering af Covid-19 situationen i Danmark og vores patienters behandlinger. Vi gør alt hvad vi kan for at tilbyde en god og sikker behandling for alle vores patienter. Dette fandt man også ved denne internationale auditering i går i klinikken.

Tak til all involverede her under personalet på Copenhagen Fertility Center.