Ny medicinsk viden hjælper overvægtige

Hvordan får jeg tabt mig?

Dette spørgsmål stiller mange sig og af forskellige grunde.

  1. jeg skal i fertilitets behandling og skal under 35 i BMI

  2. jeg vil gerne optimere mine chancer for at få et barn

  3. jeg vil gerne være sundere og undgå senfølger af overvægt

  4. jeg vil gerne af med overvægtens bivirkninger i form af hårvækst, akne, forstyrrede menstruationer og barnløshed

  5. jeg vil gerne tabe mig på maven, men ellers er jeg fin

  6. jeg vil gerne ligne de andre på min arbejdsplads, og ikke blive diskrimineret p.g.a. min overvægt

Alle disse årsager og sikker flere gør at patienter gerne vil tabe sig.

For at forstå, hvordan man kan reducerer sin vægt, er det vigtigt også at forstå hvad overvægt gør, og hvorfor ens vægt bare stiger, når man er overvægtig. Ligeledes skal man forstå følgerne af overvægten på kroppen og de hormon balancer, der følger med overvægten. I sin meget primitive form kan man sige at vægten af kroppen stiger, når antallet af kalorier vi overstiger det antal kalorier vi forbrænder ved at bevæge os og ”drive” alle vitale funktioner i kroppen.

Alligevel er det ikke så simpelt for mange processer i kroppen er med til at styre både aktiviteter, der forbrænder kalorier og dem som er med til at sørge for at vi spiser tilstrækkeligt eller for meget.

Mange af disse processer er vi ikke selv som personer herrer over og er derfor bundet ind i forskellige systemer. Nogle påvirkes af sultcenteret, andre af hormoner, ligesom insulin resistens og det bare at være overvægtigt i sig selv påvirker mad-indtaget og kalorie forbruget.

Et andet problem er at disse forskellige tilstande ændrer sig igennem livet, og derfor afspejler sig i den klassiske vægt øgning med alderen.

Når nu det hele er så kompliceret, er det ikke svært at forstå at det at tabe sig kan være en stor udfordring. For bare nogle år siden tog en meget stor del af de mennesker, der deltog i vægttabs behandling alle kiloene på eller måske mere efter en diæt. I dag kender vi meget mere til de mekanismer, der regulerer vægten.

Men hvorfor skal man så tabe sig, er det bare et modefænomen?

Nej, - overvægt i sig selv kan skabe andre følge tilstande som, hjerte, kar sygdomme, sukkersyge, immunologiske sygdomme og hormon forstyrrelser.

Desværre er det ikke sådan at overvægt er den eneste årsag til disse følgesygdomme. Overvægten er ofte også en konsekvens af arv, genetik, miljøet personen lever i eller andre faktorer, som samlet skaber en ugunstig situation med overvægt og følgesygdomme.

Dog må an sige, at får man behandlet overvægten, er risikoen for de mange følgesygdomme mindre, og dermed får man et sundere liv.

  Hvad er det for årsager til at man bliver overvægtig?

Generelt kan man inddel dem i de årsager og processer i kroppen som:

• Sukker omsætningen at gøre som ofte er genetisk betinget og dels styret af miljøet, med tarmbakterier og immunologiske forhold.

• Tilvante miljø faktorer, hvor dårlige vaner med stort indtag kalorier er en livsstil, der så på langt sigt ændre sukker balancen i kroppen . • Andre sygdomme som kræver hormon forandringer (stofskiftet) eller sygdomme hvor den medicin man tager, gør at man får en vægtstigning, eller man bliver inaktiv.

• Psykiske sygdomme der ændrer ens spisevaner.

Desværre findes der ikke en behandling for netop den tilstand alle overvægtige har, men der er en generelt metode til at analyserer overvægten, og herefter at give mere operationelle råd end “bare spis mindre og motioner mere”.

For at sætte det i perspektiv, så er et råd som spis mindre og motioner mere noget næsten alle overvægtige har prøvet og i næste alle tilfælde har resultatet være at vægten enten ikke ændre sig eller den stiger efter et vægttab igen. Så det er prøvet, når patienterne kommer i klinikken.

På overvægt klinikken forsøger vi derfor at komme med en bedre og mere videnskabeligt baseret rådgivning og behandling: Først har vi en samtale for at afklare de helbredsmæssige forhold og livsstil.

Herefter tager vi faste blodprøver for både sukker omsætningen, men også insulin, stofskifte og lever nyre funktioner. På baggrund af dette og en klinisk undersøgelse kan vi generelt opdel de overvægtige i de som har en komponent af insulin resistens og de, som ikke har det. Ligeledes udreder for de kendteste andre tilstande, der kan medfører overvægt som hormon forstyrrelser og stofskifte sygdomme. Disse sidste tilstande bliver selvfølgeligt også fulgt op på.

Hvad kan så blive behandlingen af overvægten?

Ja har man insulin resistens enten p.g.a. overvægten i sig selv eller på baggrund af en hormon sygdom som Polycystisk Ovarie Syndrom (PCO) eller hos manden det Metaboliske syndrom (MBS), skal denne behandles med en kombination af medicin (Metformin) og motion, der begge nedsætter insulin resistensen. Hermed bliver det letter for patienten at styre sin madlyst, da det der hedder ”craving” (dvs. pludselig lyst til mad) bliver dæmpet, ligesom trætheden kan forsvinde. Her er også diæten vigtig. Mange med insulin resistens har også et delelement af depression i sygdommen, som kan bedres ved denne behandling.

Andre har stofskifte sygdomme som bliver korrigeret og hermed taber de sig.

Men en anden stor gruppe, er de som ikke har insulin resistens men har en alvorlig overvægt. Her skal der ofte mere drastiske tiltag til. De har jo et stor mad indtag, som kroppen og specielt hjernen har vænnet sig til gennem længer tid. De vil simpelthen begynde at få sultsymptomer og blive dårlige, ved at man alene nedsætter deres mad indtag ved diæt alene.

Man kan komme langt ved at ændre på kosten som f.eks. stoppe med at drikke sodavand. Også her kan der være et element af insulin resistens.

Der er så vigtigt at fortælle disse overvægtige, at de ikke slev er skyld i den tilstand de er i, og meget mere vigtigt, at meget få kan få vægten ned uden mere lægefaglig hjælp.

Overvægt er nemlig en sygdom ligesom blindtarmsbetændelse og skal behandles.

Også hos denne gruppe patienter undersøger vi dem kliniks og tager blodprøver. Men meget vigtigere er det at give dem håb og et varigt vægttab i en kombination af livsstils ændringer, diæt, men meget vigtigere også medicinsk behandling. Der findes forskellige tiltag, der i ofte i kombination kan være meget effektive.

Hvad skal jeg så behandles med?

De ultimative for personer med meget svær overvægt og alt andet ikke har virket er Gastric bypass eller Sleeve operation. Her ændre man på engang på tarmens hormoner, tarmens bakterier og mætheds fornemmelsen ved at lave om på madens vej gennem maven. En meget effektiv men også til tider risikabel metode.

Oftest forsøger man at imiterer det som en operation gør, bare medicinsk ved at bekæmpe insulin resistensen, og samtidigt give medicin som giver langsommer passage af føden, dårligere optagelse, ændre på mave/tarm hormonerne og giver mæthedsfornemmelse. Dette i kombination med f.eks. kostomlægning og motion kan være meget effektivt. Man kan bare ikke klare dette uden at have en tæt tilknytning til læger med indsigt i overvægt.

Når patienten har tabt sig til den ønskede vægt med medicin, kost omlægning etc., er det vigtigt at følge dem i mindst et år. Det er fordi at man i hjernen har en mekanisme, som i meget lang tid forsøger at få kroppen op i vægt igen. Først efter meget lang tid stopper denne sult trang, som ofte gør at patienterne tager på.

Vi tilbyder derfor i overvægt klinikken et fuldt forløb med Medicinsk behandling af overvægt i kombination med diæt og livsstils ændringer. Men vores opfattelse er, at diæt alene ikke giver de bedste resultater.

Vi har derfor oprette en klinik for overvægtige, der modtager patienter uden henvisning til behandling.