Mild stimulation virker til ældre kvinder!

I mange år har man ment at højere og kraftigere stimulation er vejen frem hos kvinder til IVF behandling med lav æg reserve enten pga.. lavt AMH (Anti Müllerian Hormon) eller pga. alderen.

I det anerkendte videnskabelige tidsskrift Fertility and Sterility har man netop publiceret en guideline med dokumentation fra de bedste videnskabelige arbejder netop om det som fagfolk kalder low respondere. Low respondere er kvinder med lav æg reserve, enten medfødt efter sygdom eller pga.. alderen.

Ofte ser man det ved en lav hormon prøve kaldet AMH eller at lægen ved IVF behandling begynder at øge dosis af stimulations medicinen.

VI på Copenhagen Fertility Center har praktiseret den milde stimulation til netop denne type af kvinder, idet vi ser bedre resultater, ofte pga.. færre men bedre kvalitet æg.

Ved mødet her i Schweitz er netop disse emner blevet taget op og konklusionen er at lægerne formentligt giver for meget medicin til kvinder med lav æg reserve. Ved at reducere dosis får man bedre æg og spare kvinden for bivirkninger og omkostninger til medicinen.

Reference: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028218302747