Covid 19 vaccine og fertilitetsbehandling

Vedr. Gravide og Covid-19 vaccination.

Generelt må man sige at kvinder, der skal i fertilitets behadling kan vaccineres mod Covid på baggrund af nedenstående overvejelser og anbefalinger.

Dette siger de Engelske myndigheder:

Er det sikkert at tage COVID-19-vaccinen, hvis jeg i øjeblikket planlægger at få fertilitetsbehandling?

Den Engelske komité for Vaccination og Immunisering (JCVI) har for nylig opdateret deres vejledning om prioriterede grupper for COVID-19 vaccinationer, som inkluderer et afsnit om graviditet og dem, der forsøger at blive gravid. JCVI anbefaler, at for kvinder, der tilbydes vaccination med Pfizer-BioNTech- eller AstraZeneca COVID-19-vacciner, bør vaccination under graviditet overvejes, hvor risikoen for eksponering for COVID-19-infektion er høj og ikke kan undgås, eller hvor kvinden har underliggende forhold, der sætter dem i meget høj risiko for alvorlige komplikationer af COVID-19. Under disse omstændigheder bør klinikere diskutere risiciene og fordelene ved vaccination med kvinden, som skal fortælles om fraværet af sikkerhedsdata for vaccinen hos gravide kvinder.

JCVI rådgiver ikke rutinemæssig graviditetstest inden modtagelse af en COVID-19-vaccine. Dem, der prøver at blive gravid, behøver ikke undgå graviditet efter vaccination.

Dette siger Statens Serum Institut:

Må gravide vaccineres?

Selvom de aktuelt tilgængelige data ikke tyder på nogen øget risiko for den gravide eller for graviditeten, er der i øjeblikket utilstrækkelig dokumentation til at anbefale brugen af covid-19-vacciner under graviditeten. Vaccination af gravide bør kun overvejes, hvis de potentielle fordele opvejer de potentielle risici for mor og barn.

Hvor lang tid skal der gå, fra man er vaccineret, til man bliver gravid?

Der er i Danmark ingen anbefaling om afvente graviditet i en periode efter vaccination med Cominarty® .

Hvad hvis man vaccinerer en ikke-erkendt gravid?

Såfremt graviditet alligevel påvises efter vaccination, kan den gravide oplyses om, at Pfizer-BioNTech Covid-19 mRNA-vaccine ikke er en levende, svækket vaccine, og det derfor antages, at der er ingen eller meget ringe risiko for fosterskade. Kvinden kan efter behov henvises til rådgivning på en obstetrisk afdeling. Afbrydelse af graviditet efter utilsigtet vaccination bør ikke anbefales alene af den årsag.

Hvad gør man, hvis en kvinde har fået den første vaccine og finder ud af, at hun er gravid, inden hun skal have næste vaccine? Hvis en kvinde finder ud af, at hun er gravid, efter at hun er startet med et vaccinationsforløb, skal hun gennemføre sin graviditet, inden hun får sin anden covid-19 vaccination. Afbrydelse af graviditet efter vaccination bør normalt ikke anbefales.

Nu kommer også de amerikanske med deres anbefalinger som ligger helt på linje med de danske. Man kan blive vaccineret under fertilitetsbehandling, specielt med det øgede smittetryk.