Kan jeg fryse mine æg og hvordan ?

Social freezing. Er det relevant for mig

Det har længe været diskuteret, hvorvidt man kan gemme sine æg til senere i livet. Det er en relevant og tidssvarende debat. CFC ønsker at tilbyde kvinder mulighed for at forlænge den fertile periode, ved at udtage æggene i den unge alder (eller inden ønsket for børn melder sig).

I henhold til loven om assisteret reproduktion kan offentlige sygehus tilbyde nedfrysning af æg hos kvinder i forbindelse med sygdomsbehandling eller tilstande, hvor tidlig overgangsalder er en risiko. Her er behandlingen vederlagsfri.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=172755

Private klinikker har mulighed for at tilbyde nedfrysning af ubefrugtede æg uanset bevæggrund. Denne behandling kræver egenbetaling. Æggene må være nedfrosset i 5 år i Danmark.

Du kan læse mere om vores behandlingstlbud og rådgivning her: https://www.copenhagenfertilitycenter.com/frysning-af-ubefrugtede-g.htm

Steen Smith-Jensen, Overlæge dr. med.