Samtale med en jordmoder

Hvorfor ansætter vi flere jordemødre på klinikken?

Det er vigtigt inden man starter på en fertilitetsbehandling at få et overblik. Dette skal helst ske hurtigt for at tage alt stress ud af ens fremtidige beslutninger og valg af behandling.

Den umiddelbare og informative samtale med patienterne allerede når man starter er med til at give vores patienter et bedre billede af alle vores behandlinger. Det er også vigtigt at patienterne får den tilstrækkelige viden til at træffe et godt og fornuftigt valg af behandlinger.

Derfor tilbyder vi vores patienter en gratis og uformel indledende samtale.

Som i alle andre vanskelige situationer er det ofte svært for den ufrivilligt barnløse at finde rundt i :

  1. hvor starter jeg
  2. offentlige og private tilbud
  3. hvad er det bedste for mig
  4. findes der alternativer
  5. kan jeg vente

og mange andre spørgsmål, som den enkelte bruger mange ressourcer på at finde eller bekymre sig om.

Netop for at give de fleste et tilbud en uforpligtende samtale og et professionelt råd i denne svære start på en evt. fertilitetsbehandling, har vi nu et fuldt team af kvalificerede jordmøder med stor erfaring.

Du kan ringe eller beskrive til os og få en tid hurtigt uanset om du har en henvisning fra din læge eller ej.