En undersøgelse af ægdonorers oplevelse

Hvordan har de kvinder der har givet æg det efter ægdonationen?

I et stort studie lavet af en af verdens største ægdonations klinikker Eugin i Barcelona har man spurgt ægdonorer ” Hvordan de har det med at have været ægdonor”.

Undersøgelsen er vigtig, da der er lavet meget få undersøgelse om ægdonors liv efter ægdonation. I denne undersøgelse her fortæller de fleste ægdonorer at de har det godt med at have givet æg til en anden kvinde. Over 90 % af alle de kvinder der har givet æg har haft en positiv oplevelse og har anbefalet andre at gøre det samme. Under halvdelen (44 %) forklarede at de under æg donations behandlingen havde indre bivirkninger.

Således havde de aller flest kvinder der gav æg en god oplevelse ved det at være en ægdonor.

DU an læse mere her: https://www.tandfonline.com/eprint/d79D94bi48FBBRZISGKP/full?target=10.1080/13625187.2019.1588960

Svend Lindenberg 30.05.19