En risiko virdering af gravide med COVID-19 infektion

Statens Serum Institut har samlet information om COVID-19-epidemien

Sammenfatning med epidemiologisk trend og fokus for gravide med COVID-19 fra SSI

Af data fra den nationale overvågning af COVID-19, fremgår det at mange gravide testes for SARS-CoV-2, at 66 gravide indtil videre har bekræftet COVID-19, at der indtil nu er ni af kvinderne der har født, og at ingen nyfødte blev testet positiv for SARS-CoV-2. Ingen gravide med COVID-19 er døde.

At flere gravide testes per 100.000 i forhold til ikke-gravide kvinder, er i overensstemmelse med de hidtil gældende retningslinjen fra Sundhedsstyrelsen om håndtering af COVID-19 hos gravide og fødende, der anbefaler at gravide med milde symptomer podes, idet de betragtes som en særlig sårbar gruppe ud fra et forsigtighedsprincip, samt for at undgå̊ smitte på sygehuset og beskytte sundhedspersonale mod evt. smitte med COVID-19.

Andelen af gravide med COVID-19 der blev indlagt var lavere end blandt testede gravide uden COVID-19, men generelt var der flere gravide end ikke-gravide der blev indlagt. Det er ud fra tilgængeligt data ikke muligt at afgøre om COVID-19 er årsag til indlæggelser i forbindelse med COVID-diagnose, eller om den gravide blot er testet positiv i forbindelse med indlæggelse af anden grund.

Tallene i denne opgørelse skal tolkes med stor varsomhed, og det er ikke ud fra disse data muligt at vurdere om der er risici forbundet med at være gravid i forhold til COVID-19, eller om gravide har samme sygdomsforløb som jævnaldrende, ej heller, om der er risiko for tidlig fødsel, eller for smitte fra mor til barn. Dette er i overensstemmelse med den internationale litteratur, hvor der efterlyses mere viden. Ma må do tilføje, at med de data der ses nu er der ingen risiko for overførsel af virus fra moder til barn, og forløbet af en COVID-19 infektion hos en gravid ikke ser ud til at være slemmere end for andre ikke gravide.