Hvad har barnløshed med sundhed og livslængde at gøre?

På baggrund af den meget spændende artikel i den anerkendte videnskabelige tidskrift Fertility and Sterility (Infertility: a marker of future health risk in women? Suneeta Senapati M.D., M.S.C.E Fertility and Sterility, 2018-10-01, Volume 110, Issue 5, Pages 783-789) er der opstået en diskussion af risikoen for at få børn og de helbredsmæssige konsekvenser af ikke at få børn.

I mere end 40 år har vi i fertilitetsbehandlingen fokuseret på at udvikle en sikker og skånsom behandling for de mange som er ufrivilligt barnløse og som ønsker børn. Med den store viden vi har her ser man at kvinder der får børn generelt får et sundt og rask liv og at graviditet og børn i familie beskytte kvinden mod livstilssygdomme som hjerte kar sygdomme cancer. Hvad vi har vist mindre om er at en vellykket fertilitetsbehandling måske sænker kvindens risiko for disse sugdomme og dermed med til at beskytte mode hjertekar sygdomme og cancer. Ligeledes er forskere nu begyndt at fokusere på baggrunden for den lille men sandsynlige risiko for at de kvinder der er infertile og ikke får børn, har en let højere risiko fro hjerte-kar sygdomme og cancer.. Måske kan denne øgede risiko for kvinder der aldrig får børn sættes i sammenhæng med sygdomme, der udover skaber barløsheden også betinger en mindre fertilitet. I ved stadigt ikke hvad der sker med den lille gruppe af kvinder, der ud fra andre en helbredsmæssige forhold vælger ikke at få børn.

Konklusionen er, at vi må følge de ufrivilligt barnløse mere når de ender op med ikke at få børn og måske er dette at ikke føde et barn som kvinde en indikator for at de bør screenes senere for sygdomme.

Man må dog sige at den risiko som vi her beskriver er meget lille og ikke normalt med den viden vi har i dag foranlediger screenings programmer.

Det positive er at man relativt sikker kan sige at fertilitetsbehandling med succes nedsætter denne risiko.

Svend Lindenberg 14.10.18