Havd gørvi på Copenhagen Fertilitycenter med CSR ?

Fokus på Samfundsansvar og bæredygtighed

På baggrund af WHO´s 17 verden mål har en intern debat om det ansvar der følger med at ”sætte børn til verden”, ført til at Copenhagen Fertility Center, som den første fertilitetsklinik i Danmark har startet et omfattende projekt om bæredygtighed og samfundsansvar (i daglig tale CSR, Corporate Social Responsibility) –

”Det er nødvendigt at man som fertilitetsklinik også tager ansvar for den verden man tilbyder de børn man har været med til at lave”-.

Der bruges mange ressourcer i vores behandlinger og det er kun på sin plads at vi tager et kritisk blik på os selv og indføre en mere bæredygtig profil.

Ligeledes deltager Copenhagen Fertlity Center i rådgivning og oplysninger om hvordan man kan undgå fertilitetsproblemer.

Vi arbejder derfor hårdt på også at hjælpe med at opfylde et af delmålene, nemlig:

" GIV ALLE ADGANG TIL SEKSUEL SUNDHED OG FAMILIEPLANLÆGNING I 2030 skal der være universel adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser, heriblandt familieplanlægning, oplysning og uddannelse. Reproduktiv sundhed skal integreres i nationale strategier og programmer."

Skønt projektet endnu er i sin begyndelse har det allerede vist store potentialer og mange andre klinikker i vores organisation har vist interesse for konceptet. Forhåbningen er at det også kan sprede sig til vores samarbejdspartnere både lokalt og globalt.

Lige nu tilbyder vi gratis og uforpligtende med en specialist om fertilitet hvis du har behov for dette. Vi rådgiver også om livstil og måder at undgå barløshed.