Gode resultater efter Fertilitets behandling.

Gode resultater efter Fertilitets behandling.

Ved det det Amerikanske videnskabelige møde ASRM i Baltimore har man lige publiceret de seneste resultater og followup efter behandling af ufrivillige uforklarlige barnløse.

Ca. 20% af en årgang der søger barnløshedsbehandling bliver efter grundig undersøgelse bedømt som uforklarlig barnløse. Det vil sige man kan ikke finde årsagen.

Den glædelige nyhed er at de aller fleste bliver gravide. Kun 6,6% af de par der indleder en behandling, fik aldrig et barn og 80% opnåede at få yderligere et barn.

Specielt ar det let at få andet barn, hvis parrene startede tidligt.

En anden vigtig oplysning var at det både var billigere og mere effektivt at gå direkte til IVF efter 3 inseminationer med clomifen citrat og ikke tage yderligere 3 inseminations behandlinger med mere avanceret stimulation (FSH).

Du kan læse hele teksten fra konferencen her: