Skal jeg fryse mine æg?

Frysning af æg – Hvorfor gør kvinder det?

Ved et stort fertilitetsmøde i Shanghai i Kina blev netop dette diskuteret mellem deltagerene. Efter det nu er muligt meget effektivt at fryse ubefrugtede æg fra kinder ved hjælp af en bedre frysemetode kaldet vitrifikation, bliver mange fertilitetsklinikker spurgt om dette fra kvinder. Hovedårsagen til dette er, at de ikke endnu har fundet en partner, de ønsker at få børn med og er bange for at deres fertilitet falder inden de har etableret et fast forhold.

Enten har de fået målt deres fertilitet ved en ultralyd skanning eller blodprøve eller også er de bare bekymret over deres situation. I begge situationer er der først nogle forhold kvinden må gøre op med sig selv:

  1. At det uanset om man har målt en nedsat fertilitet eller ej meget sjældent kan sige noget om den hurtigt falder yderligere eller bare er stationær og de stadigt om nogle år vil være fuldt fertile. - Derfor er det svært for fertilitetslæger at rådgive om den fremtidige fertilitet og hvorvidt det kan betale sig at nedfryse æg.

  2. At de målinger man har for at måle fertiliteten kan være påvirket af kvindens livstil som overvægt, rygning eller brug af p-piller som alle kan medvirke til at måler en falsk for lav fertilitet. - Derfor kan man skræmme kvinderne til at fryse æg ned på et forkert grundlag.

  3. At man ofte skal have mere end 10 æg ud for at få en rimelig sandsynlighed for at det senere kan føre til en graviditet. Netop dette er svært, hvis kvinden allerede har en nedsat fertilitet.

  4. At man i Danmark kun må bevare æg i fryseren i 5 år. Dette betyder at de skal anvendes inden for 5 år. Dette medfører at mange kvinder endnu ikke har et betydeligt fald i fertiliteten og derfor vil en behandling med nedfrysning af æg ikke have den ønskede virkning med bevarelse af fertiliteten, da de stadigt er fertile.

Det er derfor vigtigt at kvinden inden behandlingen bliver grundigt undersøgt og får besvarede alle de spørgsmål hun har ligesom man skal oplyse hende om de ovenstående forhold.

Selve behandlingen foregår på samme måde som almindelig IVF behandling, hvor kvinden får stimulationsbehandling og æggene taget ud. Her befrugter vi ikke æggene med fryser dem ned tl senere brug.

Når kvinden så ønsker brug af æggene bliver de tøet op og befrugtet med mandens sæd eller en donor og lagt tilbage.