Forskning på Copenhagen Fertility Center

Forskning og videndeling på Copenhagen Fertility Center.

Copenhagen Fertility Center har i mere end 30 år været med til at udvikle og forbedre patientbehandlingen for vores patienter. Vi har en aktiv forskningsenhed og deltager i Master uddannelser og ph.d. studier.

Det er ikke længere nok for en stor og aktiv fertilitetsklinik at behandle efter principper man engang har lært. Fertilitetsbehandlingerne udvikler sig med nye behandlings metoder, der følges op at avancerede laboratorie teknikker. Alt dette skal holdes sammen af en aktiv og præcis kvalitetsstyring. Hos Copenhagen Fertility Center publicerer vi i internationale tidskrifter vores forskningsresultater, ligesom vi går til møder for at opkvalificerer personalet. Specielt har vi i samarbejde med universiteter udviklet Master programmer for vores personale. Vores ISO kvalitets system sikre en høj standard og udvikling.

Vi tilbyder derfor nye og skånsomme behandlinger til vores patienter

Du kan læse om vores forskning her