Vitamin D har betydning for fertiliteten hos kvinder og mænd

Er Vitamin D vigtigt for barnløse?

I dag ved vi at Vitamin D spiller en rolle ved PCO, specielt udviklingen af insulin resistens, og fertilitet.

Den direkte mekanisme kender vi ikke præcist men i følgende situationer er det måske vigtigt at se på vitamin i blodet hos kvinder og mænd i fertilitetsbehandling:

Ved PCO er der noget, der tyder på at mange PCO kvinder har en lav vitamin D og dette er medvirkende til en inflammation og dermed udvikling af insulin resistens.

Ved nogle former for barnløshed ser man flere kvinder med lavt vitamin D i blodprøven. Man mener det kan være med til at forstyrre et hormon kaldet AMH og dermed indirekte æg kvalitet og æg reseren.

Ved mænd med dårlig sædkvalitet ser man oftere meget høje eller meget lave vitamin D i blodet.

Derfor er det nok vigtigt i fremtiden at se på kvinders vitamin D i blodprøver, når de har PCO eller er ufrivilligt barnløse.

Det samme gælder for mænd med dårlig sædkvalitet.

Derfor er vi begyndt på Copenhagen Fertility Center og Skodsborg Fertility Clinic at se på D vitamin omsætningen hos kvinder med PCO eller ufrivilligt barnløse.