Betyder Corona noget for mig i fertilitetsbehandling eller er gravid

Hvad ved vi om Corona og fertilitetsbehandling?

Corona epidemien er nu inde over os, og det ser ud med mine øjne som om Regeringens tiltag har været effektive. Derfor vil det om ikke så længe forhåbentligt igen være muligt at behandle vores patienter på klinikken.

Mange har spurgt, ”Er Corona virus farligt for mig i fertilitetsbehandling, og hvad hvis jeg bliver gravid?”

Vi har indsamlet viden fra vores kolleger i Kina fra Shanghai, fra en af de klinikker der lider mest i Modena i Italien og fra vores netværk i USA, Spanien og Syd Amerika.

Kvinder og par i fertilitetsbehandling er ikke mere udsat for smitte end andre, og vi på Copenhagen Fertility Center sørger for at der ikke er mange i klinikken på en gang og at der er afstand mellem alle. De hygiejniske principper er gennemgået og der vaskes og sprittes mellem alle patienter. Derfor forsøger vi på alle måder at forsøge at undgå kryds infektion. Ligeledes vil patienter med symptomer på Corona virus ikke få adgang til klinikken.

Ved selve behandlingen udsættes patienterne ikke for yderligere risici, ligesom der ikke i laboratoriet er nogen mulighed for at smitte sæd eller æg celler.

Bliver kvinden gravid er der ikke noget, der tyder på at gravide kvinder bliver hårdt ramt af Corona virus end andre, og de rapporter vi har fra Kina viser, at børnene ikke bliver smitte i livmoderen.

Der har været rapporter om at influenza virus hos gravide kvinder, som får høj feber, kan give aborter, men risikoen er meget lille. Derfor er det vores opfattelse på Copenhagen Fertility Center, at behandlingen i denne tid er sikker, og vi håber på snart at komme i gang igen.

Der er to ting som er bekymrende ved at udskyde en behandling:

1) At fertiliteten falder specielt for kvinder over 35 år når de venter.

2) At det stress det medfører for kvinder og par i venteposition ofte kan være svært at håndtere for den enkelte.

Dérfor er du velkommen til at ringe til klinikken og få en snak med mig eller en af de andre speciallæger i denne svære tid.

Så kan vi planlægge din behandling så du kan starte hurtigt og få en snak om dine muligheder.

Svend Lindenberg 1. april 2020