Ny undersøgelse har vist at Corona virus ikke går over til barnet i den sene graviditet.

Godt nyt for gravid i risiko fro Corona Virus infektion (COVID-19).

I dag er der publiceret i det velanskrevne videnskabelige tidskrift ”The Lancet” en rapport om 9 kvinder der lige inden fødslen fik konstateret Corona virus infektion(COVID-19). Man undersøgte så børnene, navlestrengs blodet, mælken fra moderen og fostervandet for Corona virus ved kejsersnit.

Man fandt ingen overførsel af virus til hverken barnet, navlestrengs blodet, fostervandet eller mælken. Ligeledes fandt man at disse gravide kvinder kun havde milde symptomer på infektionen.

Noget tyder derfor på at Corona virussen holder sig til luftvejene og ikke spreder sig via andre væsker til barnet. Man mangler stadigt viden om Corona virus påvirkning tidligt i graviditeten, men denne viden er nyttig og opmuntrende.

Reference: