Calcium ionophor behandling

Vi har indført den nye calcium ionophor behandling.

I tilfælde med meget fragmenterede æg og dårlig sædkvalitet og i de tilfælde at man ser manglende fertilisation på trods af ICSI, kan man nu forsøge med en calcium ionophor behandling.

Calcium ionophor behandling blev tidligere anvendt til at sætte gang i æggets deling efter befrugtningen, men har nu i en mere moderne udgave vist sig at være et nyttigt redskab til at sætte ægget i gang efter ICSI behandling med delinger og hermed undgå fragmenteringer. Vi har nu genoptaget denne teknologi efter man kan få meget rene og kontrollerede medier til denne behandling af æggene og ser rigtig gode resultater. Behandlingen er indtil videre gratis for de patienter, der alligevel får lavet ICSI.

En af årsagerne til dårlig befrugtning ved IVF eller ICSI kan være, at ægget ikke bliver aktiveret til at starte delinger og fuldfører befrugtningsprocessen.

Nogle patienter oplever at de ofte har få eller ingen æg, der bliver befrugtede.

Calcium ionophor kan hjælpe på dette.

Fertilitetsklinikken i Linz i Østrig med den kendte forsker Dr. T Ebner, har introduceret Calcium ionophor i behandlingen af manglende befrugtning i IVF. Man har i mange år kendt til metoder, hvor man aktiverer æggene lige efter befrugtning. Men med introduktion af et stabilt medium, produceret under kontrollerede forhold, som EU-vævsdirektivet kan godkende, kan man nu uden problemer anvende Calcium ionophor i rutine behandlingen.

Dr. Ebner og hans gruppe præsenterede disse lovende resultater ved det sidste Europæiske møde for fertilitetslæger (ESHRE 2014) i München i år.

Copenhagen Fertility Center er glad for denne udvikling og er netop startet på at anvende Calcium ionophor til patienter nu med lav delings og befrugtnings rate, siger Professor Svend Lindenberg.

Læs mere om dette her.