Mandlige årsager til barnløshed

Mandlige årsager til barnløshed kan skyldes 3 ting. Manglende hormoner til sæddannelse, manglende produktion i selve testiklen eller manglende udløb af sædceller fra testiklerne.

Manglende hormoner til sæddannelse

I meget sjældne tilfælde har manden en defekt i hypofysen, så de overordnede kønshormoner ikke virker. Disse styrer normalt sæddannelsen. I disse tilfælde anvender man en hormonbehandling ofte over 3 måneder (den tid det tager at lave en sædcelle) og på denne måde reetableres fertiliteten. Resultaterne er ofte meget gode.

Manglende sædcelledannelse i testiklerne

Manglende sæddannelse i testiklerne er en hyppig årsag til dårlig sædkvalitet. Som regel har manden ingen symptomer pådårlig sædkvalitet. Ved et nærmere eftersyn, ser vi ofte, at testiklerne er noget mindre hos disse mænd end normalt. Desuden ser vi ofteet forhøjet niveau af det overordnede kønshormon FSH.

Der er ofte ikke meget at gøre for at ændre mandens sædcelledannelse end almindelige livstilsråd og almindelige vitaminpiller. I enkelte tilfælde kan det være en arvelig faktor, der bæres på Y-kromosomet og måske også disponerer til cancer i testiklerne.

Arbejder du f.eks.med sprøjtemidler og tungmetaller, kan dette påvirke din sædkvalitet. Arbejder du med sådanne områder, og har du dårlig sædkvalitet, er det en god idé at undgå sprøjtemidler og tungmetaller.

Ikke nedfaldne testikler

Hvis drengebørns testikler ikke er faldet ned i pungen ved fødslen, risikerer disse drenge at få nedsat sædkvalitet senere i livet. Denne tilstand bør behandles så tidligt som muligt, for jo flere år testiklerne har været udsat for forhøjet temperatur, des større er chancen for nedsat sædkvalitet.

Infektioner

Infektioner som klamydia eller gonoré kan medføre passagestop for sæden i bitestikel eller sædlederen. Fåresyge hos voksne mænd kan medføre sterilitet, da selve det sæddannende væv ødelægges. Nogle gange kan steriliteten løses ved en operation eller ved udtagning af sædceller direkte fra bitestiklen eller selve testiklen.

Feber

Selv i kortere perioder kan høj feber nedsætte sædkvaliteten hos mænd i op til tre måneder efter.

Testikelkræft

Mænd med testikelkræft vil ofte have, eller få, nedsat sædkvalitet efter stråle- eller kemoterapi. Hos nogle vil det kun være for en periode, mens andre mænd aldrig vil få god sædkvalitet igen. Det er derfor vigtigt, at mænd med testikelkræft overvejer at få nedfrosset sæd inden evt. behandling med stråle- eller kemoterapi. Ligeledes skal alle med svært nedsat sædfunktion screenes for testikel cancer med en ultralydsskanning.

Antistoffer i sæden

Nogle mænd danner antistoffer i sædvæsken, som gør at sædcellerne klumper sig sammen. Vi ved ikke altid hvorfor manden danner antistoffer, nogle gange skyldes det, at manden er blevet steriliseret og har fået kappet sædstrengene. Er du blevet steriliseret, og ønsker du igen at få syet sædstrengen sammen, vil nogle mænd forblive ufrugtbare, da der i perioden for sterilisationen er dannet antistoffer mod sædcellerne.


Der findes forskellige former for behandlinger, afhængigt af hvor dårlig mandens sædkvalitet er. Ved moderat nedsat sædkvalitet anvendes ofte insemination (IUI). Ved nedsat sædkvalitet anvendes reagensglasbehandling (IVF). Ved meget nedsat sædkvalitet kan mikroinsemination (ICSI) anvendes. Er der ingen sæd i mandens sædvæske, kan sædceller tages direkte fra bitestiklen – denne procedure kalder vi for TESA. Endelig vælger nogle par at benytte sig af sæddonation.

Her kan du læse mere om behandlingerne: