IVF-behandling af endometriose, et klinisk forsøg

Et nyt behandlingsforsøg på Copenhagen Fertility Center, Læs nedenfor om forsøget.

Et nyt behandlingsforsøg på Copenhagen Fertility Center,

Lægmandsresumé.

Endometriose er en sygdom, som rammer 15 % af de fertile kvinder. Det drejer sig om at disse kvinder ved menstruationen også kvitterer menstruationsblod og livmoderslimhinde ud gennem æggelederne til bughulen. Hvis de rigtige forhold er til stede m.h.t. vækstforhold sætter denne livmoderslimhinde sig fast i bughinden og på de indre kønsorganer. Herved kommer der arvæv, ufrugtbarhed og specielt smerter hos sådanne kvinder. En af de væsentlige dele af endometriosens vækst er regulering af interleukiner, en slags cellevækstregulatorer. De samme vækstregulatorer er påvist ved gigtsygdomme og efter skader på muskler og led. I disse sammenhænge har det vist sig, at ved at tage 10 ml blod fra patienten selv og så aktivere de interleukiner der hæmmer vævsskader, kan man behandle ledskader og muskelskader. Da vi ved, at de samme forhold gør sig gældende i bughulen hos endometriosepatienter, vil vi gerne afprøve om denne behandling virker hos kvinder med endometriose i reagensglasbehandling. Årsagen til at netop kvinder med endometriose i reagensglasbehandling er valgt, er at netop under denne behandling vokser endometriosen p.g.a. hormonbehandlingen og kan gøre skade på resultaterne ved behandlingen.

Vi har derfor udvalgt 30 kvinder, der alligevel skal i behandling for reagensglasbehandling for lukkede æggeledere og som har endometriose. I 2 behandlinger efter hinanden vil de enten få denne aktiverede serum fra dem selv eller saltvand indsprøjtet i en muskel. De får således under ingen omstændigheder en dårligere behandling end de ellers ville have forventet. Behandlingen foregår på en privat klinik Copenhagen Fertility Center, men er gratis for patienten, uanset om de fuldfører behandlingen eller ej. Bivirkningerne ved behandlingen anses for minimale i forhold til, at de allerede i en fertilitetsbehandling skal stikke sig mere end 14 gange. Proceduren ved den eksperimentelle behandling består i at udtage 10 ml blod ved en blodprøve. Herefter opbevare det i en inkubator i op til 24 timer og serum isoleres og sprøjtes intramuskulært. Ingen af disse procedurer må betegnes som farlige og består af rutinemæsige blodprøver, opbevaring af blodvæsker er en rutine vi foretager 1000 gange om året i klinikken. Injektion af egen serum intramuskulært er gjort mange gange fra disse sprøjter uden bivirkninger. Der opbevares ikke biologisk materiale efter behandlingen

Vi har hjulpet 11.045 børn til verden
siden 1983

Vi har åbent 365 dage om året

Vi har nødtelefon 24 timer i døgnet