Utredningsprogram

Det är viktigt att planera ett utredningsprogram med utgångspunkt från den enskilda kvinnans eller mannens behov och medicinska historia. Mycket tid kan sparas genom att vi har tillgång till alla uppgifter om kvinnan/paret. Alla som vänder sig till en fertilitetsklinik och ska genomgå en fertilitetsbehandling ska enligt lag, som minst, göra följande tester: (Alla blodprov ska tas av ett ackrediterat laboratorium.)

Män som genomgår fertilitetsbehandling:

Kvinnor som genomgår fertilitetsbehandling:

Vi har hjälpt 11.045 barn till världen
sedan 1983

Vi har öppet 365 dagar om året

Vår akuttelefon är öppen 24 timmar om dygnet