Kliniken

Vår klinik

Copenhagen Fertility Center leds av professor dr. med Svend Lindenberg, en av pionjärerna när det gäller nyare och avancerad fertilitetsbehandling i Danmark. En del av det team som stod bakom det första provrörsbarnet arbetar fortfarande på vår klinik med utveckling av nya och förbättrade behandlingsmetoder för patienterna.

Läkare, sekreterare, sjuksköterskor, barnmorskor och embryologer gör sitt bästa för att du/ni ska känna er välkomna och veta att ni är i trygga händer. Merparten av vår personal har mer än tio års erfarenhet, och många mer än 25 års erfarenhet av behandling av ofrivillig barnlöshet. Förutom den direkta patientbehandlingen pågår också forskning och utveckling inom fertilitetsbehandling. Här är Copenhagen Fertility Center med och bidrar till forskning och ny utveckling, och det har vi gjort i 25 år. Detta innebär i sin tur att vår klinik alltid har möjlighet att erbjuda dig den bästa, senaste och mest effektiva behandlingen.

Enkel och skonsam behandling för dig som bor utomlands

Vi har många års erfarenhet av behandling av patienter bosatta utanför Danmark. Vissa väljer att få skanningarna/undersökningarna utförda på Copenhagen Fertility Center, men många väljer också att genomföra dem i det land där de bor, vilket förenklar behandlingsprocessen och gör den mer bekväm. Vi har flera samarbetsavtal med utländska gynekologer. Oftast behöver ni bara komma till kliniken på själva insemineringsdagen. Patienter som genomgår behandling med IVF/ ICSI behöver i allmänhet bara komma till kliniken den dag det är dags för äggplockning, samt den dag då vi återför äggen till livmodern. Vår klinik ligger nära allmänna kommunikationsmedel, vilket gör det enkelt att ta sig hit. Kliniken i Skodsborg ligger i natursköna omgivningar vid vattnet, med möjlighet till övernattning på kurhotell.

Vi har hjälpt 11.045 barn till världen
sedan 1983

Vi har öppet 365 dagar om året

Vår akuttelefon är öppen 24 timmar om dygnet