Priser på behandlingar av barnlöshet

Prisliste pr. 01-01-2019

Alle priser er i danske kroner og er ekskl. medicin.
Vi tager forbehold for fejl og ikke opdaterede ændringer.

Behandling
IVF-behandling
(Inkluderar alla konsultationer, graviditetstest och ultraljudsundersökning i 7:e graviditetsveckan)
DKK 22.000,-
För följande IVF-cykel
Om behandlingen startar inom tre månader från senaste behandling, i det fall den föregående cykeln inte slutade i en graviditet
DKK 18.000,-
Paket med tre IVF-behandlingar, oavsett ålder
DKK 44.000,-
Mild stimuleringsbehandling med IVF
DKK 18.000,-
Paket med tre Milda stimuleringsbehandlingar, oavsett ålder
DKK 38.500,-
Blodprover för HIV, hepatit B och C
DKK 2.100,-
Avbruten IVF-behandling
(d.v.s. avbruten behandling före äggplockning)
DKK 5.500,-

Tilläggstjänster i förbindelse med IVF
Mikroinseminering (ICSI)
DKK 3.500,-
Aspiration av sädesceller från testikeln (TESA)
DKK 4.000,-
Assisted Laser Hatching
DKK 2.500,-
Användning av egeninhandlad donatorsperma vid IVF
DKK 1.500,-
Användning av anonym donatorsperma från kliniken vid IVF
DKK 2.400,-
Användning av öppen donatorsperma från kliniken vid IVF
DKK 3.600,-
Nedfrysning och förvaring av sperma per år
DKK 2.000,-
Nedfrysning av befruktade ägg och obefruktade ägg
DKK 4.000,-
Återföring av upptinade befruktade ägg
DKK 4.500,-
Upptining av obefruktade ägg och återföring inkl. ICSI
DKK 10.300,-
Överföring av gameter till annan klinik
DKK 7.000,-
Behandling med Co-culture
DKK 7.000,-
Behandling med priming (rispning)
DKK 2.500,-

Äggdonation
Behandling med donatorägg från vår klinik (äggdonation)
Äggen befruktas med egen sperma, odlas till blastocyter, nedfryses och återförs under den cykel då förbehandling skett. Priset inkluderar 1 återföring. För efterföljande återföringar var god att se prislista.
DKK 42.000,-
Äggdonation med känd donator
DKK 42.000,-
Äggdonation med donatorägg från utlandet
DKK 42.000,-

Insemineringsbehandling med remiss från egen läkare för båda genom IUIH och IUID (inkl. skanningar)
Inseminering med partners sperma (IUIH) per gång
DKK 0,-
Inseminering med anonym donatorsperma från kliniken (IUID) per gång
DKK 2.400,-
Inseminering med öppen donatorsperma från kliniken (IUID) per gång
DKK 3.600,-
Inseminering med egeninhandlad donatorsperma
DKK 1.500,-
Insemineringsbehandling utan remiss från egen läkare, eller utländska patienter.
Inseminering med partners sperma (IUIH) per gång
DKK 4.000,-
Inseminering med anonym donatorsperma från kliniken (IUID) per gång
DKK 5.500,-
Inseminering med öppen donatorsperma från kliniken (IUID) per gång
DKK 6.500,-
Inseminering med egeninhandlad donatorsperma
DKK 3.500,-
Undersökning av barnlöshet, utan remiss. Kostnadsfritt med remiss
Ultraljudsundersökning med kontrastvätska (HSU)
DKK 2.400,-
Spermaanalys
DKK 1.200,-
Hormonanalys – per styck
DKK 200,-
Anti-Mülleriskt Hormon AMH
DKK 1.000,-
Prenatal diagnostik
Non-Invasive Prenatal Test i 10:e graviditetsveckan (NIPT)
DKK 4.500,-
Ultraljudsundersökning under första trimestern
DKK 1.200,-
Ultraljudsundersökning under första trimestern med remiss
DKK 0,-
Fetmakliniken
Fetmabehandling medicinsk
DKK 13.000,-Vi har hjälpt 11.045 barn till världen
sedan 1983

Vi har öppet 365 dagar om året

Vår akuttelefon är öppen 24 timmar om dygnet