Priser på behandlingar av barnlöshet

Behandling
IVF-behandling
(Inkluderar alla konsultationer, graviditetstest och ultraljudsundersökning i 7:e graviditetsveckan)
DKK 23.000,-
För följande IVF-cykel
Om behandlingen startar inom tre månader från senaste behandling, i det fall den föregående cykeln inte slutade i en graviditet
DKK 21.000,-
Paket med tre IVF-behandlingar under 35 år
DKK 47.000,-
Paket med tre IVF-behandlingar över 35 år
DKK 52.000,-
Social Freezing (oocyt frys). En behandling
DKK 24.000,-
Social Freezing (oocyt frys). Pakke på 3 behandlinger
DKK 58.000,-
Mild stimuleringsbehandling med IVF
DKK 15.000,-
Simple IVF *
DKK 15.000,-
Paket med 3 oocytefrysbehandlingar inkl. frysning
DKK 58.000,-

Avbruten behandling under/efter stimulering innan ägguttag betalas per konsultation.
DKK 1.200,-
Inga ägg vid ägguttag
DKK 15.000,-
*
När du är förberedd för ägghämtning eller läggning måste hela kostnaden för en behandling betalas. Att överge cykeln innan det sker en prissänkning.Tilläggstjänster i förbindelse med IVF
Mikroinseminering (ICSI)
DKK 3.500,-
Aspiration av sädesceller från testikeln (TESA)
DKK 4.000,-
Användning av känd spermiedonator
DKK 5.000,-
Assisted Laser Hatching
DKK 2.500,-
Användning av egeninhandlad donatorsperma vid IVF
DKK 1.500,-
Nedfrysning och förvaring av sperma per år
DKK 2.000,-
Nedfrysning av befruktade ägg och obefruktade ägg
DKK 6.000,-
Förvaring av ägg per år
DKK 2.000,-
Förvaring av sperma per år
DKK 2.000,-
Återföring av upptinade befruktade ägg
DKK 7.000,-
Upptining av obefruktade ägg och återföring inkl. ICSI
DKK 14.000,-
Överföring av gameter till annan klinik
DKK 7.000,-
Överföring/mottagande av gameter till/från en annan klinik utanför EU
DKK 12.000,-
Endometrial receptivity analysis (ERA-test)
DKK 10.000,-
Behandling med Co-culture
DKK 7.000,-
Behandling med priming (rispning)
DKK 2.500,-
Blodprover för HIV, hepatit B och C
DKK 2.100,-

Äggdonation
Anonym äggdonation
Alla våra äggdonatorer är friska, unga och genetiskt testade för recessiva ärftliga sjukdomar.
Detta program för äggdonation garanterar överföring av minst ett bra embryo.
Den första överföringen ingår i priset. Efterföljande överföringar kostar 5 000 DKK.
Om det behövs en annan cykel är priset 36 500 DKK för en ny ägggivarcykel.
DKK 50.000,-
Dubbeldonation- anonym äggdonator
Dansk lag tillåter dubbel donation när minst en av givarna är öppen.
Alla våra äggdonatorer är anonyma, vilket innebär att en öppen spermadonator behövs.
Priset är endast för äggdonatorcykeln och inkluderar inte kostnaden för spermadonatorn.
DKK 50.000,-
Känd äggdonation
Patienten har sin egen äggdonator.
Kostnader för läkemedel, blodprov, genetisk screening etc. För donatorn ingår inte i priset.
DKK 38.000,-

Genetisk testning
Genetisk kompatibilitet Match test för givare och partner. -känd äggdonator
DKK 9.000,-
Genetisk testning -Bärare screeningtest
Ett blodprov tas i vår klinik och skickas till genetiska laboratoriet för analys. Tester för över 300 ärftliga sjukdomar.
Patient får ett dokument med resultatet.
DKK 5.000,-
Genetisk kompatibilitet Match Test
Genetisk kompatibilitet testning är ett alternativ för par som vill veta om de är genetiskt kompatibla innan de får barn.
DKK 8.000,-
Non-Invasive Prenatal Test i 10:e graviditetsveckan (NIPT)
DKK 4.500,-

Insemineringsbehandling utan remiss från egen läkare, eller utländska patienter.
Insemination inklusive skanning och graviditetsskanning i vecka 8 per gång
DKK 4.500,-
Handlingsavgift för användning av egenköpt donatorsperma från spermabank (IUID) pr. gång
DKK 1.500,-
Priser vid köp av donatorer från CFC:
Öppen donator
DKK 8.000,-
Sluten donator
DKK 6.000,-
Undersökning av barnlöshet, utan remiss. Kostnadsfritt med remiss
Fertilitetskontroll
(Samråd, skanningar, rådgivning)
Gratis
Ultraljudsundersökning med kontrastvätska (HSU)
DKK 2.400,-
Spermaanalys
DKK 1.200,-
Hormonanalys - per styck
DKK 200,-
Anti-Mülleriskt Hormon AMH
DKK 1.000,-
Klinik för män
Samråd per gång
DKK 1.200,-
Akupunktur
Konsultation och behandling
DKK 700,-
Efterföljande behandlingar per gång
DKK 600,-
Klipp kort av 5 behandlingar
DKK 2.500,-
Prenatal diagnostik
Non-Invasive Prenatal Test i 10:e graviditetsveckan (NIPT)
DKK 4.500,-
Ultraljudsundersökning under första trimestern
DKK 1.200,-
Ultraljudsundersökning under första trimestern med remiss
DKK 0,-
Fetmakliniken
Fetmabehandling medicinsk per samråd
DKK 1.200,-
Telefonkonsultation per. samråd
DKK 300,-
Prisliste pr. 01-09-2022. Alle priser er i danske kroner og er ekskl. medicin. Vi tager forbehold for fejl og ikke opdaterede ændringer.

Vi har hjälpt 11.045 barn till världen
sedan 1983

Vi har öppet 365 dagar om året

Vår akuttelefon är öppen 24 timmar om dygnet