Donorsæd

Det kan være flere årsaker til infertilitet, f.eks. hormonelle eller sykdomsrelaterte faktorer. Dessuten har enslige og lesbiske kvinner behov for donorsæd.

Det finnes to former for sæddonasjon:

Vi anbefaler at du bestiller donorsæd hos en av de danske sædbankene. Her kan du kjøpe donorsæd fra donorer med anonym, åpen eller utvidet profil:

Det er best hvis du bestiller strå som er klar til bruk og MOT 10 eller høyere. De vil da sende sædstråene til Copenhagen Fertility Center, hvor vi vil bruke dem når behandlingen er klar.

Anonym og åpen sæddonasjon på Copenhagen Fertility Center

Copenhagen Fertility Center tilbyr både anonyme og åpne sæddonorer. Her kan du angi ønsket høyde, øyenfarge og hårfarge på donoren, så finner vi en egnet donor i samarbeid med deg. Ønsker du en utvidet donorprofil, henviser vi deg til European Sperm Bank eller Cryos. Ved anonym sæddonasjon kan verken du eller det kommende barnet får ytterligere informasjon – heller ikke senere i livet.

Vi har hjulpet 11.045 barn til verden
siden 1983

Vi har åpent 365 dagar om året

Vi har en akutt telefon åpent 24 timer i døgnet