Priser på infertilitetsbehandling

Behandling
IVF-behandling
(inkluderer alle konsultasjoner, graviditetstester og ultralydsundersøkelse i 7. graviditetsuke)
DKK 22.000,-
For etterfølgende IVF-sykluser
Dersom behandlingen starter innen 3 måneder fra siste behandling hvis ikke gravid i foregående syklus
DKK 20.000,-
Pakke på 3 IVF-behandlinger uansett alder
DKK 46.000,-
Mild stimulasjonsbehandling med IVF
DKK 15.000,-
Simple IVF *
DKK 15.000,-
Pakke med 3 oocyt frysing behandlinger iknkl nedfrysning
DKK 46.000,-
Blodprøver for HIV, hepatitt B og C
DKK 2.100,-
Avbrutt IVF-behandling
(dvs. avbrutt behandling før egguttak)
DKK 5.500,-
*
Når forberedt for egg gjenfinning eller legging, må den fulle kostnaden for en behandling betales. Forlate syklusen før det er en reduksjon i prisen.Tilleggstjenester i forbindelse med IVF
Mikroinseminasjon (ICSI)
DKK 3.500,-
Aspirasjon av sædceller fra testiklene (TESA)
DKK 4.000,-
Assisted Laser Hatching
DKK 2.500,-
Bruk av selvkjøpt donorsæd ved IVF
DKK 1.500,-
Bruk av anonym donorsæd fra klinikken ved IVF
DKK 2.400,-
Bruk av åpen donorsæd fra klinikken ved IVF
DKK 4.500,-
Nedfrysing og oppbevaring av sæd per år
DKK 2.000,-
Nedfrysing av befruktede egg og ubefruktede egg
DKK 4.000,-
Oppbevaring av egg per år
DKK 1.000,-
Oppbevaring av sæd per år
DKK 1.000,-
Innsetting av tinte befruktede egg
DKK 5.000,-
Tining av ubefruktede egg og innsetting inkl. ICSI
DKK 10.300,-
Overføring av gameter til annen klinikk
DKK 7.000,-
Overføring/mottak av gametes til/fra en annen klinikk utenfor EU
DKK 12.000,-
Endometrial mottakelighet analyse (ERA test)
DKK 8.000,-
Behandling med co-culture
DKK 7.000,-
Behandling med priming
DKK 2.500,-

Eggdonasjon
Anonym eggdonasjon
Alle våre eggdonorer er sunne, unge og genetisk testet for recessive arvelige sykdommer.
Dette eggdonasjonsprogrammet garanterer overføring av minst ett godt embryo.
Den første overføringen er inkludert i prisen. Etterfølgende overføringer koster 5000 DKK.
Hvis en annen syklus er nødvendig, prisen er DKK 36.500 for en ny egg donor syklus.
DKK 46.000,-
Dobbel donasjon- anonym eggdonor
Dansk lov tillater dobbel donasjon når minst en av giverne er åpen.
Alle våre eggdonorer er anonyme, noe som betyr at en åpen sæddonor er nødvendig.
Prisen er bare for eggdonorsyklusen og inkluderer ikke kostnaden for sæddonoren.
DKK 42.000,-
Kjent eggdonasjon
Pasienten har sin egen eggdonor.
kostnader av medisiner, blodprøver, genetisk screening, etc. For giveren er ikke inkludert i prisen, da dette er pasientens eget ansvar.
DKK 36.500,-

Genetisk testing
Genetisk kompatibilitet Match test for donor og partner. -kjent eggdonor
DKK 9.000,-
Genetisk testing - Carrier screening test
En blodprøve tas i vår klinikk og sendes til genetisk laboratorium for analyse. Tester for over 300 arvelige sykdommer.
Patient mottar et dokument med resultatene.
DKK 5.000,-
Genetisk kompatibilitet match test
Genetisk kompatibilitet testing er et alternativ for par som ønsker å vite om de er genetisk kompatible før du får barn.
DKK 8.000,-
Non-invasiv prenatal test i 10. graviditetsuke (NIPT)
DKK 4.500,-

Inseminasjonsbehandling med henvisning fra egen lege på begge ved IUIH og IUID (inkl. scanninger)
Inseminasjon med partners sæd (IUIH) per gang
DKK 0,-
Inseminasjon med anonym donorsæd fra klinikken (IUID) per gang
DKK 2.400,-
Inseminasjon med åpen donorsæd fra klinikken (IUID) per gang
DKK 4.500,-
Inseminasjon med bruk av selvkjøpt donorsæd
DKK 1.500,-
Inseminasjonsbehandling uten henvisning fra egen lege, eller utenlandske pasienter.
Inseminasjon med partners sæd (IUIH) per gang
DKK 4.000,-
Inseminasjon med anonym donorsæd fra klinikken (IUID) per gang
DKK 5.500,-
Inseminasjon med åpen donorsæd fra klinikken (IUID) per gang
DKK 7.500,-
Inseminasjon med bruk av selvkjøpt donorsæd
DKK 3.500,-
Undersøkelse for barnløshet uten henvisning. Med henvisning er det gratis
Ufrivillig barnløshed sjekk
(Konsultasjon, blodprøver, skanninger, rådgivning)
DKK 2.700,-
Vannscanning (HSU)
DKK 2.400,-
Sædanalyse
DKK 1.200,-
Hormonanalyse - per stk
DKK 200,-
Anti-Müllerisk hormon (AMH)
DKK 1.000,-
Mannens klinikk
Konsultasjoner per gang
DKK 1.200,-
Akupunktur
Konsultasjon og behandling
DKK 700,-
Påfølgende behandlinger per midtgang
DKK 600,-
Kutt kort av 5 behandlinger
DKK 2.500,-
Prenatal diagnostikk
Non-invasiv prenatal test i 10. graviditetsuke (NIPT)
DKK 4.500,-
Graviditetsscanning 1. trimester
DKK 1.200,-
Graviditetsscanning 1. trimester med henvisning
DKK 0,-
Fedmeklinikken
Fedmebehandling, medisinsk
DKK 13.000,-
Prisliste pr. 01-01-2021. Alle priser er i danske kroner og er ekskl. medicin. Vi tager forbehold for fejl og ikke opdaterede ændringer.

Vi har hjulpet 11.045 barn til verden
siden 1983

Vi har åpent 365 dagar om året

Vi har en akutt telefon åpent 24 timer i døgnet