Priser på infertilitetsbehandling

Prisliste pr. 01-01-2019

Alle priser er i danske kroner og er ekskl. medicin.
Vi tager forbehold for fejl og ikke opdaterede ændringer.

Behandling
IVF-behandling
(inkluderer alle konsultasjoner, graviditetstester og ultralydsundersøkelse i 7. graviditetsuke)
DKK 22.000,-
For etterfølgende IVF-sykluser
Dersom behandlingen starter innen 3 måneder fra siste behandling hvis ikke gravid i foregående syklus
DKK 18.000,-
Pakke på 3 IVF-behandlinger uansett alder
DKK 44.000,-
Mild stimulasjonsbehandling med IVF
DKK 18.000,-
Pakke på 3 milde stimulasjonsbehandlinger uansett alder
DKK 38.500,-
Blodprøver for HIV, hepatitt B og C
DKK 2.100,-
Avbrutt IVF-behandling
(dvs. avbrutt behandling før egguttak)
DKK 5.500,-

Tilleggstjenester i forbindelse med IVF
Mikroinseminasjon (ICSI)
DKK 3.500,-
Aspirasjon av sædceller fra testiklene (TESA)
DKK 4.000,-
Assisted Laser Hatching
DKK 2.500,-
Bruk av selvkjøpt donorsæd ved IVF
DKK 1.500,-
Bruk av anonym donorsæd fra klinikken ved IVF
DKK 2.400,-
Bruk av åpen donorsæd fra klinikken ved IVF
DKK 3.600,-
Nedfrysing og oppbevaring av sæd per år
DKK 2.000,-
Nedfrysing av befruktede egg og ubefruktede egg
DKK 4.000,-
Innsetting av tinte befruktede egg
DKK 4.500,-
Tining av ubefruktede egg og innsetting inkl. ICSI
DKK 10.300,-
Overføring av gameter til annen klinikk
DKK 7.000,-
Behandling med co-culture
DKK 7.000,-
Behandling med priming
DKK 2.500,-

Eggdonasjon
Behandling med donoregg fra vår klinikk (eggdonasjon)
Eggene befruktes med egen sæd, dyrkes til blastocyster, fryses ned og settes inn i forbehandlet syklus
DKK 42.000,-
Eggdonasjon med kjent donor
DKK 42.000,-
Eggdonasjon med donoregg fra utlandet
DKK 42.000,-

Inseminasjonsbehandling med henvisning fra egen lege på begge ved IUIH og IUID (inkl. scanninger)
Inseminasjon med partners sæd (IUIH) per gang
DKK 0,-
Inseminasjon med anonym donorsæd fra klinikken (IUID) per gang
DKK 2.400,-
Inseminasjon med åpen donorsæd fra klinikken (IUID) per gang
DKK 3.600,-
Inseminasjon med bruk av selvkjøpt donorsæd
DKK 1.500,-
Inseminasjonsbehandling uten henvisning fra egen lege, eller utenlandske pasienter.
Inseminasjon med partners sæd (IUIH) per gang
DKK 4.000,-
Inseminasjon med anonym donorsæd fra klinikken (IUID) per gang
DKK 5.500,-
Inseminasjon med åpen donorsæd fra klinikken (IUID) per gang
DKK 6.500,-
Inseminasjon med bruk av selvkjøpt donorsæd
DKK 3.500,-
Undersøkelse for barnløshet uten henvisning. Med henvisning er det gratis
Vannscanning (HSU)
DKK 2.400,-
Sædanalyse
DKK 1.200,-
Hormonanalyse - per stk
DKK 200,-
Anti-Müllerisk hormon (AMH)
DKK 1.000,-
Prenatal diagnostikk
Non-invasiv prenatal test i 10. graviditetsuke (NIPT)
DKK 4.500,-
Graviditetsscanning 1. trimester
DKK 1.200,-
Graviditetsscanning 1. trimester med henvisning
DKK 0,-
Fedmeklinikken
Fedmebehandling, medisinsk
DKK 13.000,-Vi har hjulpet 11.045 barn til verden
siden 1983

Vi har åpent 365 dagar om året

Vi har en akutt telefon åpent 24 timer i døgnet