Behandlinger

På Copenhagen Fertility Center tilbys behandlinger til både enslige kvinner, lesbiske par og heteroseksuelle par

Inseminasjon

Inseminasjon brukes i tilfeller der mannen har lettere nedsatt sædkvalitet, dersom kvinnen har uregelmessig eggløsning og/eller hvis årsaken til barnløshet er uforklarlig. Dersom mannens sæd ikke kan brukes, kan donorsæd være en fin løsning. Enslige kvinner eller lesbiske par kan også velge donorinseminasjon i henhold til dansk lovgivning. Inseminasjon er en smertefri behandling som kort fortalt går ut på at den rensede sæden introduseres i kvinnens livmor på eggløsningstidspunktet. Sannsynligheten for graviditet øker ved inseminasjon fordi vi sikrer oss at sæden injiseres direkte i livmoren på helt riktig tidspunkt.

IVF

Prøverørsbefruktning eller eggtransplantasjon kalles også for In Vitro Fertilisation (IVF). IVF-behandling innebærer at vi tar ut modne egg av ovariene og befrukter dem med sæd in vitro, altså utenfor morens kropp. «In vitro» er latin for «i glass». Når eggene er blitt befruktet, setter vi dem tilbake i livmoren. Behandlingen kalles derfor også eggtransplantasjon. Metoden er effektiv. I løpet av tre behandlinger er 70 % av pasientene gravide med minst ett barn for kvinner under 40 år. Resultatene er lavere jo eldre kvinnen blir. Resultatene er målt på grunnlag av mer enn 1000 behandlinger.

ICSI

ICSI følger de samme prinsippene som IVF. I motsetning til ved IVF-behandling blir det ved ICSI valgt ut bare én enkelt sædcelle, og den introduseres direkte i kvinnens egg under et spesielt mikroskop. Mikroinseminasjon avviker fra vanlig IVF-behandling i selve befruktningsprosessen. Mikroinseminasjon utføres bare dersom mannen har svært redusert sædkvalitet og derfor bare har relativt få sædceller som egner seg til befruktning av egget. 

Eggdonasjon

Eggdonasjon betyr at en kvinne gir en annen kvinne sitt ubefruktede egg. Eggdonoren kan være enten anonym eller åpen i henhold til den nye lovgivningen i Danmark, akkurat som dobbeltdonasjon nå også er tillatt hvis minst én av donorene av sæden eller egget er en åpen donor.

Eggdonasjonsbehandling kan hjelpe kvinner som ikke kan produsere egne egg for befruktning, verken på naturlig måte eller ved kunstig befruktning. Lav eggkvalitet eller manglende eggproduksjon kan skyldes tidlig overgangsalder, kromosomsykdommer eller f.eks. kjemoterapi. Disse kvinnene kan i dag hjelpes med eggdonasjon, uansett om de er enslige, lever i et lesbisk parforhold eller er heteroseksuelle. Beslutningen om å motta donoregg kan være vanskelig. Derfor er det viktig at du tar deg tid til å overveie beslutningen nøye. Vi har ingen ventetid på eggdonasjon, da det er en svært enkel og lett prosedyre.

Vi har hjulpet 11.045 barn til verden
siden 1983

Vi har åpent 365 dagar om året

Vi har en akutt telefon åpent 24 timer i døgnet