Bliv sæddonor hos CFC Sperm Bank

Copenhagen Fertility Center har nu udvidet med en sædbank

Vi håber at kunne tilbyde vores patienter bedre mulighed for at finde en donor, der matcher deres ønsker samt give mænd, der gerne vil donere, de bedste muligheder for at hjælpe andre og få en god kompensation for det.

Hvad kræver det at blive sæddonor?

I Danmark er mellem 8-10% af en fødselsårgang blevet til ved hjælp fra fertilitetsklinikker. Mange af dem er lavet med hjælp fra en donor. Som sæddonor gør du virkelig en forskel for mænd og kvinder i en svær situation.

Selvom man er normal sund og rask, kan det være svært at vide om ens sædkvalitet er egnet til at man bliver sæddonor. Der er kun en måde at finde ud af det på, så for ikke på forhånd at udelukke potentielle donorer har vi kun nogle få krav:

 • Du skal være mellem 18-45 år
 • Du må ikke have haft kondylomer
 • Du må ikke have en blødersygdom eller koagulationsforstyrrelse
 • Du eller nogen i din nære familie må ikke lide af alvorlige arvelige sygdomme
 • Du må ikke have doneret sæd til en anden sædbank

Det har ikke betydning for os, hvem du har sex med, eller hvilke sociale sammenhænge du indgår i, så længe de er lovlige, og du kan holde dig sund og rask. Opfylder du ikke alle af de ovennævnte krav, men er bekymret for din sædkvalitet, er du stadig velkommen til at kontakte vores fertilitetsklinik for at blive udredt på vores mandeklinik.


Process

Her er et overblik over den process, du skal igennem som sæddonor. Processen er stort set den samme for alle sædbanker, og selvom det kan synes lidt omstændigt, er det i praksis hurtigt overstået.

 1. Du skal udfylde vores ansøgningsskema, som du finder her, - Det er hurtigt klaret.
  Du har samtidig mulighed for at udfylde et spørgeskema om dit helbred, livsstil og familiære forhold, som skal bruges til 1. samtale hos os. Det er også muligt at vente med spørgeskemaet til, du kommer ind på klinikken.
 2. Når ansøgningsskemaet er sendt, modtager du inden for et døgn en mail og/eller et opkald fra os, om at finde en tid hvor du kan komme ind til 1. samtale.
 3. Til den 1. samtale skal du udfylde et spørgeskema om dit helbred, livsstil og familiære forhold, hvis du ikke allerede har gjort det. Du skal også afgive en sædprøve, så din sædkvalitet kan bestemmes.
 4. Når vi har resultatet af din sædprøve, kontakter vi dig for at aftale en tid, hvor en læge vil give dig tilbagemelding på din sædkvalitet. Hvis prøven opfylder kravene, får du samtidig lavet en helbredsundersøgelse, hvor der blandt andet skal tages en urin og blodprøve.
 5. Til selve helbredsundersøgelsen skal du tale med en læge om dit helbred og hvad du kender til din families sygehistorie. Du vil også få foretaget fysisk undersøgelse og der skal tages urin, blod og evt. endnu en sædprøveprøver så vi kan teste for en række sygdomme (HIV, hepatitis, HPV, klamydia, gonorré og syfilis). Det er helt standart og vi tester også for ting selvom du ved du ikke har dem.
 6. Når vi har de sidste resultater fra helbredsundersøgelsen, og hvis alt ser godt ud, er du klar til at underskrive en donorkontrakt med CFC Sperm Bank. I den forbindelse skal du også tage stilling til om, du ønsker en åben eller lukket donorprofil. Når kontrakten er underskrevet, kan du starte på at donere, og din kompensation vil også blive udbetalt herfra. Der vil dog gå op til 6 måneder før din sæd kan blive brugt.
 7. Senest 3 måneder efter du er startet som donor, skal du havde taget en genetisk test og til en konsultation hos vores genetiker, hvor resultaterne bliver gennemgået. Denne sidste screening er for at afklare om, du skulle være bære af nogle recessive arvelige sygdomme der kunne gives videre til donorbørn.
 8. For at sikre du forsat lever op til kravene for sæddonorer, skal der hver 3. måned aftales tid til obligatoriske blod- og urinprøver. Du skal også kontakte os, hvis du har mistanke om, at du fejler noget, der kan påvirke din sæddonation.

Det lyder måske lidt uoverskueligt, men man skal ikke lade sig afskrække, erfaringen er at det går nemt og man hurtigt er igennem.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til sædbanken på info@copenhagenfertilitycenter.com eller ringe til os på tlf. +45 33 25 70 00


Bliv kontaktet


Betaling for sæddonation

De penge, der gives for at donere sæd, skal ses som en kompensation for den ikke uvæsentlige ulejlighed, der er forbundet med at være donor. Som udgangspunkt skal det at donere sæd være drevet af ønsket om at hjælpe andre. Der er dog heller ikke noget galt i at ønske at sprede sine gener eller at se det som en måde at få børn på, hvis man ikke selv ønsker at opfostre børn.

Der er helt bestemt heller ikke noget galt i at se de penge, der gives for ens donationer som et kærkomment supplement til privatøkonomien.

Der gives som udgangspunkt 300 kr. for en godkendt donation, 200 kr. når du afleverer donationen og yderligere 100 kr. når den er godkendt til frigivelse.

Selvom det ikke er et krav, ser vi gerne, at du spiser sundt og holder dig i god form, da dette kan have indflydelse på din sædkvalitet og på, hvordan dine gener kommer til udtryk (epigenetik). Hvis du kan godtgøre, at du har øgede omkostninger for at have en sund livsstil, f.eks. medlemskabs af fitnesscentre og kantineordninger, der bruger økologiske råvarer, kan din udbetaling øges med op til 100 kr.

Yderligere bliver der også givet 200 kr. for at blive godkendt ved de kvartalsvise sundhedstjek.

Selvom man ikke må have haft udløsning i minimum 48 timer før man donerer, skulle der stadig være god mulighed for at få en fornuftig økonomi ud af at være sæddonor, uden det går ud over ens øvrige privatliv.

Pengene vil blive indsat på din konto, med anonym afsender og du skal selv indberette det til SKAT.


Åben eller lukket donorprofil?

I Danmark er der mulighed for at vælge imellem følgende donor profiler:

Anonym sæddonation

Ved anonym sæddonation kan kvinden/parret kun få oplyst donors hårfarve, øjenfarve, højde, vægt og etnicitet (basisprofilen). Der kan dog på sundhedsfaglig indikation oplyses om donors blodtype.

I mange lande er det kun lovligt at bruge anonyme donorer.

Ikke-anonym sæddonation

Udvidet profil

Hvis man på donationstidspunktet kan få flere oplysninger om donor end basisprofilen, er der tale om en udvidet profil, og donor er dermed ikke-anonym. Det kan eksempelvis være oplysning om donors erhverv, fritidsinteresser, babyfoto eller stemmeprøve, men donors identitet kan aldrig blive oplyst.

Åben sæddonor

Ved åben sæddonor forstås en donor, hvis identitet ikke er kendt af modtageren på donationstidspunktet, men hvor donor har givet samtykke til, at der på et senere tidspunkt kan gives yderligere oplysninger om donors identitet. Et eksempel kunne være, at barnet kunne få oplyst donors identitet, når det fylder 18 år.

Kendt sæddonor

Ved en kendt sæddonor forstås en sæddonor som den enlige kvinde/parret kender på donationstidspunktet

Det er meget individuelt, hvilken donorprofil man vælger.

Nogle donorer vil helst være helt anonyme og vælger at dele et minimum af information om dem selv. Andre vil gerne oplyse mere om sig selv - f.eks. for at give modtagerne flere parametre at vælge ud fra. Eller for at give de børn der kommer ud af ens donationer mulighed for få et indblik i deres genetiske ophav.

Der er også mulighed for, at man kan tilføje et babybillede af sig selv på ens profil, det kan give en modtager god mulighed for at se, hvordan et kommende barn kan se ud, uden donoren kan genkendes.

Faderskab

Dansk lovgivning (LOV652) sikrer, at en donor ikke kan dømmes som far til et barn, hvis han har doneret sin sæd til et vævscenter (f.eks. en fertilitetsklinik), der herefter benytter sæden til kunstig befrugtning af en, for donor, ukendt modtager.


Hvad er god sædkvalitet?

Sædkvalitet bestemmes ud fra retningslinjer fastsat af WHO.

Indledningsvis ser vi på volumen af prøven, som minimum skal være på 1,5 ml. Efterfølgende skal prøven under et mikroskop, hvor antallet af bevægelige sædceller skal estimeres. Der skal minimum være 39 mill. sædceller i de 1,5 ml og min 40% af dem skal bevæge sig, hvis prøven skal vurderes som normal.

Sædens egnethed til nedfrysning skal også bestemmes, da det selv sagt er afgørende for, om den kan bruges til donation. Helt op til 70% af sædcellerne kan gå til under nedfrysning, og der stilles derfor store krav til mængden af sædceller i prøven.

CFC Sperm Bank har et samarbejde med firmaet Exseed, der har udviklet en metode hvor man løbende kan følge ens sædkvalitet via en APP. https://exseedhealth.com/

Er man kun interesseret i at holde øje med sin sædkvalitet anbefaler vi at man bruger Exseed. Hvis man forsat ønsker at blive sæddonor, men har en sædkvalitet der ligger i underkanten, tilbyder Exseed forløb med råd og vejledning til hvordan man kan forbedrer kvaliteten. Hvis man opnår en tilstrækkelig god standart, vil CFC Sperm Bank tilbyde at refunderer udgifterne til Exseed, så frem man vælger at blive sæddonor hos os.


Sædhotel / deponering

CFC Sperm Bank tilbyder også at nedfryse sæd til senere brug for ikke donorer.

For mange mænd kan der være god grund til at få sin sæd frosset ned, mens den stadig er god. Sædkvaliteten falder uvægerligt med alderen og i kombination med arbejde og livsstil som erfaringsmæssigt nedsætter kvaliteten, kan man risikere selv at få brug for en donor, den dag det er tid til børn.

Du kan læse mere om faktorer, der indvirker på sædkvaliteten, og hvad man selv kan gøre under vores mandeklinik

Priser for at få sin sæd deponeret kan ses under priser.