Mild IVF: Minimal stimulation ved IVF behandling

Vi tilbyder nu som rutine behandling ikke alene almindeligt IVF men også mild stimulations IVF også kaldet Japaner modellen. Denne metode er ny og sænker t omkostningerne ved IVF behandlingen betydelig.

Vi har på Copenhagen Fertility Center arbejdet med denne metode igennem nogle år i sammen med udenlandske forskere og kan nu i dag konstaterer, er at denne metode er lige så effektiv som almindeligt IVF med mange hormoner.

Aktuelle studier fra Michigan State og Standford Universitet, Epidemiologiske afdeling viser at høje doser follikel stimulerende hormon ikke giver bedre resultater. Et højt antal æg ved almindeligt IVF behandling giver ikke bedre resultater tværtimod.(ref 1)

Mild IVF anvender meget små mængder hormoner og det meste af medicinen tager patienten peroralt, d.v.s. kun få injektioner i en hel behandling. Dette medfører en mere naturlig stimulation og som sagt mindre antal æg, men af bedre kvalitet. Ligeledes undgår man i stor udstrækning også de svære bivirkninger ved almindelig IVF, nemlig oversimulation og smertefulde æg udtagninger,

Gennem vores forskning på Copenhagen Fertility Center (ref 2.) er behandlingen nu optimeret til også at fungere hos kvinder over 35-40 års alderen. Selv kvinder med ”low responce ”eller lavt AMH har gode resultater med Mild IVF.

Mild IVF er designet til at rekruttere få modne æg af god kvalitet, hvorfor man undgår ovariel hyperstimulation og reducerer antallet af injektioner betydeligt. Mild IVF øger kvaliteten af æggene betydeligt selv hos ældre kvinder og kvinder med dårlig ægkvalitet ved almindelig IVF.

Mild IVF er derfor et godt alternativ til almindelig IVF, betydeligt mere simpelt og meget billigere.

Sådan foregår behandlingen:

På dag 3 i menstruationscyklus bliver du skannet og er livmoderslimhinden i orden og man ikke finder cyster på æggestokkene starter du med 2 tabletter Tamoxifen eller Clomifen dagligt. Denne behandling fortsætter indtil den ægløsende sprøjte og stopper ikke før. Hver 2 dag får du ligeledes på 3,5,7 dagen i stimulationen også FSH 150 iu som injektion. Efter 9 dages stimulation kommer du til en skanning og her fastlægges ægudtagningen. Her får du en injektion med Ovitrelle og 32 timer sener taget æggene ud.

Ægudtagningen

Copenhagen Fertility Center har udviklet i samarbejde med specialister i lokalbedøvelse en ny og meget skånsom ægudtagnings teknik til Mild IVF. Da der ikke er mange follikler,er det muligt med en meget tyndere nål og med en speciel bedøvelse at suge æggen ud fra æggestokkene med mindre eller ofte ingen smerter. Der er således sjældent behov for at ligge efter ægudtagningen og patienterne kan gå på arbejde med det samme uden at have en sygedag.  

Alt efter hvilken behandling man har fastlagt lægges æggen op som 4 celler på dag 2, som blastocyster på dag 5 efter ægudtagningen. Blastocuster kan også fryse fra flere behandlinger og så lægges op ved en senere lejlighed.

Denne behandling anvender således ikke dyr nedregulerings medicin som ofte kan give bivirkninger, ligesom den stimulerende medicin er reduceret og derfor spare man mange penge.

En af bivirkningerne ved IVF behandling er ofte at livmoderslimhinden ikke når at udvikle sig ordentligt. Ved mange forsøg uden resultater tilbyder vi derfor Mild IVF, hvor blastocysterne lægges i fryseren ved Vitrifikations metoden. Herefter kan de lægges op i en naturlig cyklus med bedre resultater.

Ældre kvinder med lav AMH

For ældre kvinder med dårlig prognose har Mild IVF også en indikation. Ofte har disse kvinder gennemgået flere IVF behandlinger med høje doser hormoner uden at få gode æg ud, eller bare meget få dårlige æg. Netop Mild IVF kan have en bedre påvirkning, da man her anvender meget lave doser og får få men ofte bedre kvalitet æg ud.

Mindre spild af æg

Mild stimulation løser også et andet stort problem. Mere end 90 % af alle de æg som man udtager ved IVF anvendes aldrig og er derfor til spild. Enten er de dårlige, deler sig ikke, er ikke gode nok til frys eller bliver aldrig brugt. Dette store spild undgår man ved at anvende Mild IVF hvor en betydeligt større del af æggene ender med en graviditet end ved almindelig IVF. (Ref.3.).

Prisen ved Mild stimulation

Der er flere forhold som gør denne behandling billigere. Selve prisen på klinikken er 13.000 danske kroner for behandlingen og oplægning af æggene. Udover dette er udgifterne til medicinen meget begrænset i forhold til almindeligt IVF. Tiden man anvender på klinikken er kortere og bivirkningerne betydeligt mindre. Ligeledes behøver man ikke at tage fri for arbejde ved skanninger eller ægudtagningen.

Hvorfor tilbyder så ikke flere denne behandling?

Mild IVF er ikke nogen let behandling i klinikken. Man kan ikke udskyde en ægudtagning og ultralydsskanningerne skal foretages af erfarende læger. Selve laboratorie arbejdet er ligesom ved almindelig IVF, men mulighederne for at lave total frys og samle blastocyster op er et reelt tilbud til enkelte vanskelige patienter.  

Copenhagen Fertility Center har i mange år deltaget i et forsknings og udviklings samarbejde med andre fertilitetskliniker om netop MILD IVF og er den klinik i Europa, der har foretaget flest MILD IVF behandlinger indtil nu. Du kan læse mere om vores forskning i Ref. 4.
 


Ref 1: http://www.fertstert.org/article/S0015-0282(15)01663-5/fulltext

Ref.2: https://www.omicsonline.org/peer-reviewed/low-ovarian-stimulation-using-tamoxifenfsh-compared-to-conventional-ivf-a-cohort-comparative-study-in-conventional-ivf-treatments-12308.html

Bestil en gratis og helt uforpligtigende samtale med fertilitetslægen

KORT VENTETID! Udfyld formularen og vi vender tilbage snarest
Barnløshedsbehandling - udredning og forklaringer


Kort ventetid! Mandag til fredag 7:30 - 18:00 - Weekender 8:00 - 13:00
Vi har overenskomst med Sygesikringen. Copenhagen Fertility Center's priser og resultater.
  • The International Society for Mild Approaches in Assisted Reproduction (ISMAAR)