Nyhedsbrev 24.08.2010

 
NYHEDSBREV 19-08-2010

Kære Læser
 
Kære læser;
 
Copenhagen Fertility Center  har denne gang valgt følgende emner:
 • Nyheder fra ESHRE Kongressen
 • Nyheder fra kapsel projektet
 • Nyheder fra ægdonations programmet
 • Nye frysemuligheder på CFC
 • Resultaterne fra Japan
God læselyst
Venligst
Svend Lindenberg
Professor dr. med
 

Nyheder fra kongressen (ESHRE)
 
Copenhagen Fertility Center har nu været på videnskabelig kongres og præsenterer vores seneste resultater fra vores forskning og udvikling.
Mette Munk, laboratorie chef på CFC, præsenterede vores poster om lokal bedøvelse ved ægudtagning. Posteren blev meget vel modtaget og flere kommentarer fra klinikker tyder på, at de nu også har implementeret denne lettere metode for patienten.
 
Nyt fra European Society for Human Reproduction.
 
Et af de mest spændende foredrag var Claus Yding Andersen fra Danmark, der præsenterede sine resultater af nedfrysning af ovarievæv hos kvinder med cancer. Der er nu født børn efter denne metode, - som jo muliggør bevarelse af fertiliteten efter en kemo terapi. Det interessante ved hans indlæg var, at han netop beviste at ikke alle patienter med meget lavt AMH, behøver være sterile. Man må derfor være forsigtigt med at dømme en kvinde som infertil bare på baggrund af hendes AMH værdier. På CFC må en lav AMH værdi altid følges op af en FSH blodprøve og en ultralydskanning for at måle det antrale follikel antal (AFC).
Læs mere her

Nyheder fra kapselprojektet.

Vores forskningsprojekt med en kapsel, i hvilken man kan dyrke æggene i livmoderen i stedet for i en laboratore inkubator, skrider godt frem. Der er nu 15 gravide i det samlede projekt og data er meget lovende.

 

Læs mere her

Nyheder fra ægdonations programmet
 
 
Vi kan nu i samarbejde med den græske klinik i Tessaloniki tilbyde en helt ny og meget mere smidig behandling af vores patienter, der skal til ægdonation.

Indtil nu har både manden og kvinden, der skal have æg, skullet tage ned til Grækenland på ægudtagnings tidspunktet for donoren, og være der nede indtil ægoplægningen. Yderligere har tidspunktet for ægudtagningen skullet koordineres og ofte får de danske par først tidspunktet at vide med meget kort varsel. Dette giver unødvendigt stress og besvær med at bestille flybilletter, samt planlægge arbejde o.s.v.

Vi kan nu tilbyde, at mandens sædprøve bliver sendt til klinikken i Grækenland i forvejen. Ægudtagningen med den valgte donor foregår så uden parret er der-nede da befrugtningen så sker med den nedsendte sædprøve. Klinikken i Grækenland dyrker æggene til blastocyster og lægger dem så på frys. Nu kan parret i ro og mag planlægge tidspunktet der passer dem for ægoplægning, f.eks. i en ferie, en weekend eller et andet tidspunkt det passer dem. Ligeledes kan man få fat i billige flybilletter i god tid.

Fordelen ved denne behandling er, at man ved at der er blastocyster til en og graviditetsraterne er så oppe på 78% ved hvert forsøg.

Ring ind og høre mere hos Marianne Kornerup, vores koordinator af ægdonationerne.


Læs mere her

Nye frysemuligheder på CFC
 
Vi tilbyder nu at dyrke de tilovers blevende æg efter ægoplægningen til blastocyster og så først fryse æggene. Det har vist sig at have flere fordele.
 • Nu udvælger vi på et bedre tidspunkt de æg, der kan tåle fryseproceduren.
 • Vi får mere information om kvindens æg og deres muligheder for at udvikle sig
 • Resultaterne efter ægoplægning er bedre

Denne behandling skal ses i sammenhæng med det nye princip "singel follicle-singel-embryo transfer" se senere.


Læs mere her
Resultaterne fra Japan konferencen
Copenhagen Fertility Center præsenterede til det internationale møde i Japan (ISMAAR) om skånsomme metoder til IVF behandling. Alle var meget intereserede i vores nye mere skånsomme ægudtagningsteknik og resultaterne fra vores spindel undersøgelser.
 
Men mest interessant for os var at høre om de fantastiske resultater fra Kato klinikken i Japan og de koreanske resultater med skånsom lav stimulation af ældre kvinder og kvinder med low response.
 
Det viser sig nu med tydelighed, at for høje mængder af hormoner til kvinder ikke giver bedre resultater, og at man måske skal gå endnu længre ned i dosis på de vanskelige patienter.
 
I Japan har man med stor succes indført behandlingen, som de kalder "singel follicle - single embryo transfer". De præsenterede kliniske resultater, der helt er på linje med de aller bedste med konventionel hormonstimulation, men de anvender meget mindre medicin og ægudtagning samt alle bivirkninger er næsten uden betydening for patienterne.
 
Denne simple tilgang til IVF behandlingen sammen med nedfrysning af tiloversblevene blastocyster fra samme behandlig, har givet mange flere patienter mulighed for behandling af følgende årsager:
 • IVF behandlingen bliver billigere i medicin og behandling
 • Bivirkningerne er meget mindre
 • Stress ved behandlingen bliver mindre
 • Mindre antal kontroller og stik med medicin
Bagdelen ved behandlingen er, at en større del af patienterne ikke får taget æg ud i en behandlingscyklus, men så kan man jo bare gentage den og resultaterne er alligevel på den lange bane lige så gode eller bedre, end det vi gør i dag.
 
Denne form for "single follicle - single embryo transfer" også kaldet SFSET bliver nu indført på Copenhagen Fertility Center for en del af vores patienter som et tilbud.
 
 
I er velkomne til at ringe ind og høre mere om dette.
 
Prisen for denne behandling er 9.500 danske kroner per ægudtagning.
 
 
Du skal vide, at med en henvisning fra din egen læge får du betalt forundersøgelser og alle inseminationser med partners sæd. Ved donor insemination skal man selv betale sæden, men ikke behandlingen, - spørg om dette på klinikken
IVF behandlinger dækkes ikke af Sygesikringen
 
 
Klik her for at afmelde

Bestil en gratis og helt uforpligtigende samtale med fertilitetslægen

KORT VENTETID! Udfyld formularen og vi vender tilbage snarest
Barnløshedsbehandling - udredning og forklaringer


Kort ventetid! Mandag til fredag 7:30 - 18:00 - Weekender 8:00 - 13:00
Vi har overenskomst med Sygesikringen. Copenhagen Fertility Center's priser og resultater.
 • The International Society for Mild Approaches in Assisted Reproduction (ISMAAR)